Norge for første gang blant de ti største leverandørene til Tyskland

Containerschiff i havnen i Hamburg. Bilde: m.mphoto/AdobeStock

I 2022 landet Norge på sjuende plass over Tysklands importland og havnet dermed blant de ti største sammen med «kjempene» Kina, USA og Frankrike. Dette viser hvor utrolig viktig Norge har blitt for Tyskland, forteller Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer.

Tyskland importerte varer fra hele verden for 1.488,1 milliarder euro i 2022. Dette kom fram fra tall publisert av det tyske statistikkbyrået Statistisches Bundesamt (Destatis) i starten av februar. Importen økte dermed med 24 prosent sammenlignet med 2021. Vareimport fra Norge utgjorde rundt 63 milliarder euro av dette (svingningene i tallene mellom Destatis og Statistisk sentralbyrå skyldes den vekslende valutakursen), noe som tilsvarer over 4 prosent av Tysklands årlige import.

Dermed ble Norge i 2022 det sjuende største importlandet til Tyskland, bak Kina, Nederland, USA, Polen, Italia og Frankrike. Omvendt er Tyskland Norges eksportland nummer én.

„Betydningen landene har for hverandre og samarbeidet dem imellom vil bare fortsette å vokse. I fremtiden bør Norge utvikle seg fra primærenergileverandør til energipartner for Tyskland.“

Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer

I 2021 importerte Tyskland varer fra Norge for 19 milliarder euro – noe som allerede da var unormalt høyt på grunn av økt import av olje og gass samt høyere energipriser. De 63 milliardene i 2022 er altså en økning fra dette på hele 225 prosent.

Energiprisene får importprisene til å stige

I 2022 lå de gjennomsnittlige prisene på importerte varer til Tyskland 26,3 prosent høyere enn året før. Allerede i 2021 hadde prisene steget med 13,5 prosent sammenliknet med året før. I 2020 derimot, sank prisene med 4,3 prosent fra året før.

Økningen skyldes først og fremst utviklingen i energiprisene, her var det en prisøkning på 111,2 prosent sammenlignet med 2021. Dette gjelder alle energikilder, men prisene på naturgass (+178,6 prosent), steinkull (+161,9 prosent) og strøm (+144,0 prosent) steg spesielt kraftig. Prisen på olje hadde en økning på 57,8 prosent sammenliknet med 2021.

Samlet landet den tyske utenrikshandelsbalansen i 2022 på et overskudd på 79,7 milliarder euro. Dette ble dermed det laveste overskuddet siden 2000. I 2021 var utenrikshandelsbalansen +175,3 milliarder euro, og eksportoverskuddet i 2022 ble dermed mer enn halvert sammenlignet med året før.

Norge og Tyskland fortsetter å være viktige for hverandre

– At Norge er inne på en topp ti-plassering blant handelsgiganter som Kina, USA og de tyske nabolandene Nederland og Polen, viser Norges enorme betydning for Tyskland, sier Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer.

– Betydningen landene har for hverandre og samarbeidet dem imellom vil bare fortsette å vokse. I fremtiden bør Norge utvikle seg fra primærenergileverandør til energipartner for Tyskland. Spesielt vindkraft, hydrogen og CCS vil være sentralt i dette partnerskapet, et partnerskap som ble ytterligere styrket og diskutert ved den tyske visekansleren Dr. Robert Habecks besøk i Oslo i januar 2023.