Green Mountain utvider datasentre for 330 mill

Det norske selskapet Green Mountain utvider sine datasentre på Rennesøy og Rjukan for 330 millioner kroner, og har videre planer om både en større investering på Rjukan og et tredje anlegg.

Utbyggingen av Green Mountain sine to datasentre på Rennesøy og Rjukan for 330 millioner kroner settes nå i gang, og allerede neste år skal det avgjøres om datasenteret på Rjukan skal bygges ut ytterligere. Ved en slik utbygging vil investeringene kunne komme opp i 1 milliard kroner bare på Rjukan alene, melder E24.

Utvidelsen av datasenterkapasiteten gjøres nå på oppdrag for et ikke-navngitt stort europeisk industrikonsern ifølge Computerworld. Av de 19 nye kundene de har signert kontrakt med i år, kommer rundt 80 prosent av kontraktsverdiene fra utlandet, skriver E24.

Bedre vilkår for bransjen

I fjorårets statsbudsjett-forlik ble eiendomsskatten på maskinene i datasentrene fjernet. Samtidig har regjeringens pågående datasenterstrategi gitt bransjen bedre vilkår, noe som har bidratt til at Green Mountain nå kan sette i gang med utbyggingen.

− Risikoen knyttet til skatt på verk og bruk er fjernet, og vi har blitt likestilt med kraftkrevende industri når det gjelder elavgift, sier Tor Kristian Gyland, administrerende direktør i Green Mountain, til E24.

Videre vekst

Ifølge Gylands uttalelser til E24 vil det i løpet av 2019 trolig også bli tatt en avgjørelse om Green Mountain skal bygge sitt tredje datasenter i Norge. De ser nå på muligheten for et tredje anlegg med den norske leverandøren Schneider Electric, som også skal levere mye av utstyret til Rennesøy og Rjukan.

− Vi jobber aktivt mot det internasjonale markedet. Vi venter flere investeringer, og samarbeidet med Schneider vil da bli utvidet, uttaler Gyland til E24 og legger til at de muligens kan åpne et tredje anlegg allerede tidlig i 2021 om avgjørelsen blir tatt neste år.