Guide til forretninger i Norge

Når man gjør forretninger i utlandet, er det viktig å kjenne til det respektive landets retts- og skattesystem. Det norske advokatfirmaet Arntzen de Besche er medlem av handelskammeret siden 2013 og har grunnet sin lange erfaring nylig gitt ut en ny versjon av guiden «Doing business in Norway».

Kompetanse og erfaring i én publikasjon

De nesten 170 ansatte i advokatfirmaet hjelper daglig norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å gjøre kompliserte transaksjoner enklere, føre krevende forhandlinger og megle ved uoverensstemmelser.

Ifølge partner i firmaet, Svein Terje Tveit, er «Doing business in Norway» en lett forståelig guide til det norske retts- og skattesystemet for utenlandske bedrifter og deres rådgivere.

– Publikasjonen er et praktisk verktøy for bedrifter og personer som nylig har startet aktiviteter i Norge eller som planlegger eller vurderer å gjøre det, forteller Tveit.

Den fullstendige publikasjonen kan leses online her. Ved videre spørsmål og detaljert rådgivning, er Arntzen de Besche gjerne behjelpelig:

Andreas Nordby, partner, ano@adeb.no, +47 40 86 38 13
Svein Terje Tveit, partner, stt@adeb.no, +47 950 62 685

Veiledning og praksisnær rådgivning

I sitt daglige arbeid bygger også Norsk-Tysk Handelskammers avdelinger for rett, skatt og personal broer mellom teori og praksis for utenlandske bedrifter som ønsker å gjøre forretninger i Norge. Handelskammeret har også en egen veileder tilgjengelig, som gir innblikk i relevante spørsmål knyttet til skatte- og arbeidsrett samt utsendelse av arbeidskraft ved gjennomføring av prosjekter i Norge. Vi råder våre tyske kunder til å forberede seg godt for å øke sjansen for suksess i Norge og kontakte oss:

Antje Duca, avdelingsleder rett og skatt, ad@handelskammer.no, +47 22 12 82 41
Christian, avdelingsleder fiskal og personal, ck@handelskammer.no, +47 22 12 82 34

Vår veileder kan lastes ned gratis her (på tysk)