Innovasjon Norge åpner nytt kontor i Tyskland

Mandag 17. september åpnet Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, INs nye kontor i München, som komplementerer selskapets Hamburg-kontor.  

-Sør-Tyskland, med München i spissen, er en økonomisk hotspot med høy innovasjonskraft. Store konserner som Bosch, SAP, og Siemens har sine hovedseter i området. Det samme gjelder mye av den tyske bil- og leverandørindustrien, påpeker Manuel Kliese, direktør for Innovasjon Norge Tyskland. 

Merkbare forskjeller mellom nord og sør i Tyskland

Kontoret skal hovedsakelig jobbe med digitalisering og kunstig intelligens i industriprosesser, elektrisk mobilitet, og med å tiltrekke internasjonale investorer til Norge. -Det er merkbare forskjeller mellom nord og sør i Tyskland, være seg i økonomi, forbrukermønstre og interesser. Derfor er det viktig for Innovasjon Norge å være bredere til stede, sier Kliese. To personer er ansatt ved kontoret, som skal jobbe tett opp mot Hamburg-kontoret.  

10 prosent av Norges fastlandseksport til Tyskland

Tyskland er det største markedet i EU, og over 10 prosent av Norges fastlandseksport går i dag direkte til Tyskland. Tyskere er også den største gruppen utenlandske turister i Norge. 

-Tyskland blir stadig viktigere for den norske økonomien, og er for mange norske bedrifter et naturlig inngangsmarked når de satser internasjonalt, sier Kliese.  

For norsk næringsliv er de største markedsmulighetene i Tyskland innen temaene energi og miljø, smarte byer, forsvar, bioøkonomi, maritim, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer samt fisk og sjømat.

Se pressemeldingen fra Innovasjon Norge her