Innovation Round Table med Lufthansa Group

Hvordan kan bedrifter bli mer innovative? Hvordan kan man best mulig komme opp med og drøfte nye ideer? Hvordan kan bedrifter, akseleratorer og oppstartbedrifter best mulig jobbe sammen? Disse spørsmålene ble diskutert på en eksklusiv rundebordsdiskusjon om innovasjon i samarbeid med Lufthansagruppen.

Doris Krüger, seniordirektør for Future Innovation Strategy, hadde reist fra Frankfurt for å presentere Lufthansa sin innovasjonsstrategi. Krüger, som har ledet innovasjonsenheten siden 2013, fortalte blant annet om at de har en innovasjonspris, et innovasjonsfond og et innovasjonsforum med viktige aktører fra konsernet. Ifølge Krüger kan styrket innovasjon kun sikres når man har konsernledelsen med på sin side. Målet hennes er at medarbeidere deltar i utformingen og gjennomføringen av nye innovative ideer. «Når det gjelder innovasjon, handler det alltid om at man motiverer mennesker og belønner suksess», sa Krüger. I 2016 introduserte firmaet et eget innovasjonsakseleratorprogram, hvor medarbeidere kan pitche og realisere sine ideer til prosesser og nye produkter i løpet av tre måneder. Lufhansa samarbeider også med eksterne partnere: I Berlin har de etablert sin egen hub, som bringer sammen konsernet med innovative tech-startups. Dette styrker dermed strategiske investeringer i digitale aktører.

Kathrine Brøsholen, administrerende partner hos Agera Nudge AS, gikk inn på rollen til inkubatorer og akseleratorer. Agera Nudge identifiserer nytt vekstpotensiale for tradisjonelle bedrifter og støtter nye bedrifter med å omsette sine visjoner. Med en bakgrunn som direkør salgsutvikling hos mediakonsernet Schibsted og innovasjonsdirektør i Mindshare har hun vært dedikert til å fokusere på bedrifter som ønsker å beholde sin innovasjonsstyrke i en digitalisert verden. «Det er viktig å ta innovatører ut av arbeidshverdagen og gi dem en plattform hvor de kan eksperimentere med nye konsepter», mente Brøsholen. Hun understreket også at innovasjon ikke bare beskriver teknologiske innovasjoner men heller noe som krever en tilsvarende bedriftskultur.

Bård Stranheim, seniorrådgiver hos Innovasjon Norge, ledet den påfølgende diskusjonen med foredragsholderne og de 30 representantene fra forskjellige firmaer, akseleratorer og startups: Stranheim spurte foredragsholderne dernest om deres positive og negative erfaringer. Han kom deretter innpå temaet Power Couples, en plattform hvor gründere møter etablerte firmaer. De diskuterte nødvendige krav som næringslivet må stille til startups, med tanke på statistikken som viser at syv av ti gründere mislykkes. En vesentlig grunn som ble nevnt var at merverdien og investeringsetterspørselen ofte ikke blir solgt godt nok. Et annet tema var kriterier som inkubatorer og akseleratorer setter med tanke på hvem de bygger opp som mentorer og hvordan dette gjøres i praksis.

Johannes Weissmann, software-utvikler hos Expert Analytics AS, ville gjerne introdusere sine ideer, men han fant det kritikkverdig at de store selskapene ikke kommuniserte sine utfordringer tydelig nok. Weissmann føyde også til at forskjellige Startups ofte ikke vet hvor kompetansen deres blir etterspurt. Beathe Due, daglig leder i Tøyen Startup Village, påpekte at firmaer oftere burde besøke kontorfellesskap for å lære å kjenne arbeidsmåten til gründere. Dette ville kunne utvikle et godt potensiale og løse denne problematikken.

Til slutt ble de hete temaene idetyveri og patenter diskutert: Alle deltakerne var enig om at det er en kultur for åpenhet, tillit og fair play i det norske næringslivet – det har fortiden vist. Den som ikke holder seg til reglene vil i etterkant ofte risikere uønsket mediaoppmerksomhet og dårlig omdømme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.