Intervju med Laila Stenseng, Norges nye ambassadør til Tyskland

Laila Stenseng under et besøk med den norske utenriksministeren til Norsk-Tysk Handelskammer i januar 2023. Bilde: AHK Norge


2. mai overtar Laila Stenseng som Norges ambassadør til Tyskland etter Torgeir Larsen, som går av etter ett år i jobben. Vi har snakket med den kommende ambassadøren om tysk-norske relasjoner, hennes nye posisjon i Berlin og feministisk utenrikspolitikk.

Du har vært gift med en tysker i over 20 år, men dere har bodd i Oslo veldig lenge. Hvor godt kjenner du Tyskland?

Laila Stenseng: Egentlig ganske bra. Jeg var stadig på besøk i Tyskland som barn på grunn av familiær tilknytning og bodde på et tidspunkt halvannet år i München. Som jusstudent arbeidet jeg en periode i advokatfirmaer i Tyskland, og jeg har også tidligere tjenestegjort ved den norske ambassaden i Berlin. Jeg har slektninger og mange gode venner og kolleger fra tiden i Tyskland som jeg håper å få se mer til nå.

Torgeir Larsen forlater Berlin etter en kort, men veldig begivenhetsrik og intensiv tid. Hvordan vurderer du de nåværende relasjonene mellom Norge og Tyskland?

Som statsminister Jonas Gahr Støre sier så har Tyskland aldri vært viktigere for Norge og Norge aldri vært viktigere for Tyskland enn nå. Tyskland er allerede Norges viktigste partner i Europa. Men det finnes likevel ytterligere potensial for å bygge ut forbindelsene. Jeg tenker da særlig på vårt industripartnerskap og muligheter for næringsutvikling innen grønn omstilling og våre felles forsvarsindustriprosjekter. Sikkerhetspolitikken griper forøvrig stadig oftere inn i vurderinger av det indre markeds betydning, og europeisk klimapolitikk blir i økende grad også grønn industripolitikk. Det betyr at Norge og Tyskland også vil kunne samarbeide mer om den videre utviklingen av det indre marked, for eksempel når det gjelder nytt rammeverk for klimatiltak og industrielt næringssamarbeid.

Sikkerhetspolitikken griper stadig oftere inn i vurderinger av det indre markeds betydning, og europeisk klimapolitikk blir i økende grad også grønn industripolitikk.

Hva gjør denne stillingen spesielt attraktiv for deg?

At jeg får arbeide på et sted hvor jeg kan være med og bidra til å utvikle relasjonen til Norges viktigste partner i Europa. Og at vi samtidig lever i en utfordrende tid hvor vi må samarbeide tett for å sikre europeisk konkurransekraft og velferd, rettsstatsprinsipper og holde de transatlantiske forbindelsene i hevd.

Finnes det områder i tillegg til energi og sikkerhetstemaer, som er viktige for deg?

Regjeringen har ambisiøse mål for næringsfremme (50 prosent økning i fastlandseksporten innen 2030). Det betyr at vi særlig må holde fokus på muligheter som vil kunne by seg for næringslivet vårt, også utenfor de «tradisjonelle» næringsgrenene som energi og maritim virksomhet. Vi må fortsette å bygge på de tre hovedsøylene (europapolitikk, sikkerhetspolitikk og energi), men også arbeide for å øke kunnskapen og forståelsen i Tyskland om Nordområdene, særlig med tanke på klima og bærekraftig ressursforvaltning innenfor dagens geopolitiske kontekst. I tillegg kommer selvfølgelig også kulturformidling på hele kulturområdet som har stor betydning for den gjensidige forståelsen mellom landene. Dette gjelder ikke minst i Tyskland med sin ekstremt levende kulturscene, og som jo også er det landet som oppdaget noen av våre mest betydningsfulle kunstnere (blant annet Ibsen og Munch).

Fra 2. mai skal Laila Stenseng representere Norges interesser i Tyskland. Bilde: Laila Stenseng

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock offentligjorde sine retningslinjer for feministisk utenrikspolitikk i mars. Blant annet nevnes det et mål om å sikre at kvinner blir bedre representert, også i selve utenriksdepartementet. Eksempelvis er bare i underkant av 30 prosent av de tyske utenriksstasjonene i dag ledet av kvinner. Tyskland har mye å lære av Norge hva angår likestilling. Vil du si at denne tematikken også er delvis forankret i din oppgave?

Likestilling er et tema som alltid har vært forankret i mitt arbeide og som er et tema jeg har vært opptatt av lenge. Det er viktig at begge kjønn kan delta i arbeidsmarkedet på en rettferdig måte og at arbeidet hjemme blir delt. En tidligere statsminister sa at hennes beste karrieretips for kvinner er å finne den rette partneren; en som alltid støtter deg. Jeg har selv god erfaring med det. Likestilling handler om rettferdighet og å trekke veksler på talentet til mer enn 50 prosent av befolkningen. Men også økonomisk er likestilling helt avgjørende. Noe kanskje ikke alle i Tyskland vet: Likestilling og kvinners yrkesdeltakelse på det norske arbeidsmarkedet er viktigere for norsk økonomi enn oljen.

Noe kanskje ikke alle i Tyskland vet: Likestilling og kvinners yrkesdeltakelse på det norske arbeidsmarkedet er viktigere for norsk økonomi enn oljen.

Torgeir Larsen skriver om tysk politikk eller fotball og diplomati, som fast spaltist i DN. Kan vi forvente å se noe lignende fra deg?

Det må du spørre Dagens Næringsliv om!

På grunn av den geopolitiske situasjonen har de store bilaterale prosjektene mellom Tyskland og Norge blitt enda viktigere det siste året. Hvordan tror du at de norsk-tyske forbindelsene kommer til å utvikle seg framover?

Forbindelsene kommer til å videreutvikles og fordype seg på de fleste områder. Det er i alle fall målet mitt å bidra til det i min nye stilling. Jeg tror at de økonomiske, energi- og sikkerhetspolitiske konsekvensene av den russiske angrepskrigen mot Ukraina uansett vil føre oss i den retningen. Krigen vil i ethvert henseende innebære et tidsskille for Europa og europapolitikken – i bredt.