Utfasing av atomkraft i Tyskland

Det tyske atomkraftverket Isar 2. Det ble stengt 15. april. Bilde: AdobeStock


15. april 2023 ble kraftproduksjonen ved de siste tyske atomkraftverkene avsluttet. Da ble de tre siste atomkraftverkene som har vært i drift, Emsland, Isar 2 og Neckarwestheim 2 nedlagt.

Selv om utfasingen ble vedtatt allerede i 2011, etter atomkatastrofen i Fukushima, er fortsatt diskusjonen rundt atomkraft og dens fremtid veldig aktiv i Tyskland. Diskusjonene rundt dette temaet har en tendens til å bli litt følelsesladede, derfor har vi her funnet fram til noen helt klare fakta for en mer nøytral diskusjon:

Ifølge den opprinnelige planen skulle de siste atomkraftverkene stenge 31. desember 2022. På grunn av energikrisen i kjølvannet av Russlands angrepskrig mot Ukraina, ble sluttdatoen forskjøvet til 15. april 2023.

I følge destatis (det tyske statistiske sentralbyrået) genererte de tre gjenværende atomkraftverkene 34,7 milliarder kilowattimer med brutto elektrisitet i 2022. Dette tilsvarte 6 prosent av den totale brutto elektrisitetsproduksjonen i Tyskland. Til sammenligning: andelen kraft produsert av fornybare energikilder var 44 prosent.

Hva de ulike kraftverkene produserte:

Emsland KKE                       MW 1.406
Neckarwestheim 2              MW 1.400
Isar 2                                     MW 1.485
Tall fra 31.12.2021. Kilde: https://www.base.bund.de/SharedDocs/Downloads/BASE/DE/berichte/kt/statusbericht-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Hvor mye utfasingen av atomenergi faktisk koster varierer fra kilde til kilde. Det er flere grunner til dette. For det første er det vanskelig å beregne hvor mye mellom- og sluttlagring av atomavfallet vil koste fordi det fortsatt ikke har vært mulig å finne en endelig plassering for det høyradioaktive avfallet som har blitt produsert i løpet av Tysklands atomkrafttid. Etter gjeldene estimater vil det dreie seg om 27 000 kubikkmeter innen utfasingen er ferdig. Siden det ikke har blitt enighet om noe sluttlagringssted, ikke bare innad i Tyskland, men på verdensbasis, er det umulig å bergene hvor mye kostnader som vil oppstå i forbindelse med dette.

For det andre er kostnadene for selve avviklingen også vanskelige å beregne. Kraftselskapet RWE har anslått at kostnadene for etterdrift og avvikling av et atomkraftverk vil ligge på mellom 500 millioner og én milliard euro, avhengig av anleggets størrelse, alder og driftstimer. Operatørene av atomkraftverkene er selv ansvarlige for kostnadene for avviklingen og for å skape store nok pengereserver til å dekke dette. Dette er de også juridisk forpliktet til å gjøre. Etter foreløpige beregninger vil det ta mellom 10 og 15 år å demontere anleggene.