Illustrasjonsbilde for German-Norwegian Energy Dialogue. Foto

Klimapolitikk avgjørende for koronas effekt på strømmarkedet

I første del av German-Norwegian Energy Dialogue 2020 Webinar Series den 27. mai trakk ekspertene frem European Green Deal som en avgjørende faktor for covid-19-krisens langsiktige effekt på europeisk strømmarked.  

– I vinter kom alle mulige hendelser sammen og skapte den perfekte stormen allerede før koronaviruset traff Europa, innledet Arndt von Schemde fra Thema Consulting Group sin keynote med.

Ifølge von Schemde bidro tre sammenfallende faktorer til at strømprisene begynte å synke i november 2019 og var allerede svært lave da koronakrisen inntraff: Unormalt høy nedbørsmengde og vindfulle forhold skapte overskuddsstrøm samtidig som varme temperaturer ga mye lavere etterspørsel i Norden enn normalt. Da etterspørselen etter energi i form av gass, strøm og olje gikk ned som følge av tilnærmet økonomisk stillstand i mars, fikk markedet enda en dupp.

Markedsstabiliseringsreserven i EUs kvotesystem har ifølge von Schemde fungert som en stabiliserende faktor og bidratt til at prisene ikke falt enda mer. I tillegg er gassprisen svært lav, noe som utkonkurrerer kull.

– Vil vi kunne få en raskere avvikling av kullkraft i Tyskland av økonomiske årsaker? spurte von Schmede.

Han trakk også frem EUs klimapolitikk som en avgjørende faktor for hvilken effekt krisen vil ha på strømmarkedet på lang sikt:

– Vil man justere ned målene presentert i Green Deal eller fortsatt føre en aggressiv klimapolitikk? Dette spørsmålet deler for tiden Europa i to.

Kommentarer fra industrien

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge, framholdte at en stabil langsiktig klimapolitikk på EU-nivå, som det reviderte kvotesystemet for CO2 og ren energipakken, er viktig for veien ut av krisen. Han tror heller ikke Europa vil vike fra den ambisiøse klimapolitikken i Green Deal.

– Vi vil fortsatt se diskusjoner om 55 prosent-målet. Tiden er inne både i Norge og EU for å pushe for grønne løsninger, uttalte han, og henviste til den norske regjeringens grønne krisepakke som fremlegges 29. mai.

Dr. Stephan Krieger, direktør for internasjonale relasjoner i Tysklands forbund for energi- og vannkraftnæring (BDEW), kunne fortelle at tysk strømsektor har klart seg relativt bra gjennom krisen.

– Ved krisens topp så vi en nedgang i konsum på 13 prosent. Sammenlignet med for eksempel Frankrikes 36 prosent og Storbritannias 32, er det nedgangen relativt beskjeden.

Også han pekte på at kull- og atomkraft er hardt rammet samt stilte spørsmål ved hvordan situasjonen vil påvirke EUs ambisjoner i Green Deal.

Dr. Jürgen Tzschoppe, Executive Vice President International Power i Statkraft, delte en interessant observasjon selskapet har gjort seg i løpet av krisen gjennom sine sol- og vindaktiviteter i Tyskland.

– Det er som om vi har spolt frem til fremtiden hvor andelen sol og vind i miksen er mye høyere enn den vanligvis er i dag. Dette er fordi etterspørselen etter strøm har gått ned, dermed har andelen vind og sol gått opp og skjøvet ut konvensjonelle fossile kilder. Resultatet er at vi har et betydelig overskudd av konvensjonell energi som for tiden stort sett forblir ubrukt. Det er derfor en risiko for at fornybarprosjekter skyves ut av markedet grunnet marginalkostnadene på fossil.