Konjunkturbarometer 12/2017

De fleste norske bedrifter vurderer det nåværende oppdragsnivået i Tyskland som tilfredsstillende, samtidig som halvparten anser næringsklimaet i Tyskland som forbedret fra forrige år. Dette fremgår av konjunkturundersøkelsen som Norsk-Tysk Handelskammer gjennomførte blant sine 785 tyske og norske medlemsbedrifter mot slutten av 2017. I undersøkelsen ble det blant annet stilt spørsmål om aktuell oppdragsmengde, det respektive markedets attraktivitet og informasjon om risikofaktorer som skattebelastning, lønnskostnader og tilgang på fagpersonell.

Konjunkturbarometeret skal tjene som informasjonsgrunnlag og målestokk for tyske og norske firmaers planlagte og pågående utenlandsaktiviteter.

Konjunkturbarometer 12/2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.