Konjunkturundersøkelse 2020

Norsk-Tysk Handelskammer er klar over at mange bedrifter for tiden har andre ting å tenke på enn å delta i undersøkelser. I disse ekstraordinære tider anser vi det imidlertid som nødvendig å få tilbakemelding på deres aktuelle situasjon – bare slik kan vi i fellesskap utvikle næringspolitiske svar og løsningsforslag.

Koronapandemien og de omfattende smitteverntiltakene har betydelig innvirkning på økonomiske aktiviteter og bilateral handel. Som Norsk-Tysk Handelskammer er det avgjørende for oss å kjenne til de konkrete utfordringer bedrifter med forretningsaktiviteter i Norge nå står overfor.

Derfor gjennomfører vi en konjunkturundersøkelse (varighet: 5 min).

Resultatene presenteres i et webinar og i våre kommunikasjonskanaler. Blant alle deltakere trekker vi en heldig vinner som mottar ett års gratis medlemskap for 2021 og en redaksjonell artikkel på vår tospråklige blogg.

Delta i undersøkelsen her