Koronakrisen vil prege tysk EU-formannskap

1. juli skal Tyskland overta EU-formannskapet. I denne perioden faller både håndteringen av koronakrisen og andre viktige avgjørelser som kommer til å prege EU-politikken i mange år fremover. 

Rett før koronakrisen inntraff, la forbundsregjeringen fram sitt program for det tyske EU-formannskapet. Ifølge dette vil den tyske regjeringen fremme «et innovativt Europa basert på digital og teknologisk suverenitet, styrket konkurranseevne og utforming av en bærekraftig og stabil finansiell arkitektur». 

Koronakrisen har snudd den politiske agendaen på hodet: Den globale helsekrisen har blitt supplert av en global økonomisk krise. 

– Den største prøvelsen siden opprettelsen av EU, kommenterer forbundskansler Angela Merkel det tyske EU-formannskapet. 

Å sikre bedriftenes likviditet som hovedprioritet 

Regjeringskoalisjonen er allerede innstilt på at håndteringen av koronakrisen vil bli det dominerende temaet i andre halvår. Ifølge utenriksminister Heiko Maas kommer det neste langtidsbudsjettet til å brukes som et redningsprogram for å bekjempe både de helsemessige og økonomiske konsekvensene av koronapandemien.  

Tysk næringsliv legger seg på samme linje som politikken. 

– Det tyske formannskapet må ha hovedfokus på økonomisk bedring etter koronakrisen, sier president i Det tyske industri- og handelskammernettverket, Eric Schweitzer. 

Finansministrene i EU-landene er allerede enige om en krisepakke til en verdi av 500 milliarder euro som skal hjelpe land som er hardt rammet av koronakrisen. DIHK påpeker at det er avgjørende at hjelpen når bedriftene raskt og pålitelig, og oppfordrer til å unngå flaksehalser ved tildeling av midler.  

– Økt konkurranseevne, mindre byråkrati og ingen nye belastninger, sammenfatter Schweitzer DIHKs oppfordring til forbundsregjeringen. 

Sikre EUs indre marked 

Ifølge DIHK utgjør grensekontroller og reiserestriksjoner i forbindelse med koronatiltakene en sterk hemsko for EUs indre marked. EU er den viktigste handelsregionen for tysk økonomi – nærmere 60 prosent av vareeksporten og -importen i 2019 tilkom EU-land. Derfor oppfordrer DIHK forbundsregjeringen til å jobbe for at alle varer, tjenester og arbeidstakere kan bevege seg fritt under alle omstendigheter.  

Forholdsvis enhetlige og transparente grensekontroller for å minimere ventetid samt umiddelbar oppheving når det ikke lenger foreligger noen helserisiko, er ifølge DIHK avgjørende. 

– Vedvarende gjenoppliving av økonomien etter korona er bare mulig hvis også våre naboer i EU kommer seg på beina igjen, sier Schweitzer.  

Viktige beslutninger for EUs fremtidige politikk  

EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027 må ferdigforhandles. Den økonomiske krisen legger en mer komplisert dimensjon til forhandlingene. 

Ettersom gjeldende økonomiske rammer utløper i slutten av 2020, trengs enighet om det nye langtidsbudsjettet allerede i sommer for å utarbeide det nødvendige juridiske grunnlaget og finansieringsprogrammene innen utgangen av året. DIHK advarer mot en situasjon uten avtale der EU må operere med nødfinansiering fra måned til måned. 

Midlene i EU-budsjettet kan brukes til å støtte små og mellomstore bedrifter, for eksempel gjennom COSME- og InvestEU-programmene, og forskning og innovasjon gjennom Horizon Europe. Dette er også viktig for Norge ettersom flere norske forskere og gründere mottar finansielle midler fra disse programmene. I den norske regjeringens arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2020, slås det fast at «effektivt påvirkningsarbeid blir viktig for å sikre at programmene får en utforming som er relevant for norske aktører». 

Brexit og European Green Deal 

Et annet viktig tema, er EUs fremtidige forhold til Storbritannia. Med uttreden av EU befinner landet seg i en overgangsperiode, som formelt er over ved utgangen av året. Deretter vil handel med Storbritannia ha omfattende negative effekter hvis det ikke er mulig å forhandle frem en handelsavtale innen utgangen av året. Storbritannia er Norges største og Tysklands sjette største handelspartner. 

Klimakrisen har også fått mindre oppmerksomhet i den siste tiden. EUs kommisjonssjef Ursula von der Leyen har uttalt at kommisjonens «Green Deal» fortsett vil være viktig. Også DIHK oppfordrer EU til tiltak som gjenoppliver bedriftenes økonomiske styrke og legger grunnlaget for økonomisk og økologisk bærekraftig vekst, blant annet ved at unionen sterkere støtter bedriftenes forsknings- og utviklingsinnsats på området. 

Nicolas Schwarz