Vårt styre: Liv Monica Stubholt

Norsk-Tysk Handelskammer støtter opp under næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Tyskland og Norge. Dette betydningsfulle bilaterale nettverket er dannet av over 800 medlemsselskaper som ved siden av medlemsforsamlingen styres av et utvalg av 13 beslutningstakere fra medlemsmassen.

Handelskammerets styre foreslår retningslinjer for medlemsforsamlingen, som gjør handelskammeret til den vellykkede sparringspartneren for eksportorienterte selskaper som det er i dag. I denne rubrikken ønsker vi å nærmere introdusere leserne for våre styremedlemmer.

I 2008 holdt Liv Monica Stubholt gjestetalen på handelskammerets sommerfest, den gang som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Etter at hun gikk over til næringslivet ble hun en del av Norsk-Tysk Handelskammers styre i 2010. I dag er Liv Monica partner i Advokatfirmaet Selmer AS. Hun modererte i fjor German-Norwegian Energy Dialogue for Norsk-Tysk Handelskammer som i år blir gjennomført som en webinarserie.

Du har lang erfaring fra både politikk som statssekretær og som advokat for næringslivet. Hva er det som appellerer til deg ved begge områder?

Først vil jeg si at det ligger mye positiv verdiskapning og samfunnsutvikling i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sektor. Ofte skapes store verdier når det samarbeidet er godt. Det har jeg alltid interessert meg for. Som forretningadvokat arbeider jeg primært for selskaper som driver i kraft av tildelt areal og konsesjoner – særlig innenfor energi- og sjømatsektoren. Norge har stor andel offentlig eierskap, også på Oslo børs, og det påvirker vårt næringsliv. Jeg har hatt det privilegium å få jobbe med samme mål, både som næringslivsleder og som politiker med ansvar for næringslivsspørsmål. Det er den felles dagordenen som appellerer!

Hvis du skal nevne ett område innenfor energi hvor Tyskland og Norge burde styrke samarbeidet – hvilket ville det være og hvorfor?

Vi står overfor nye utfordringer på energi og klima. Dette betyr også at det må bygges opp helt nye industrielle verdikjeder. Hele det robuste og brede industri- og produksjonsmiljøet i Tyskland imponerer. Vi har ennå ikke fullt ut tatt ut potensialet i et bilateralt samarbeid for å bygge nye grønne industrier. Jeg er positiv til den utvikling som har skjedd politisk i Tyskland i synet på miljøteknologier, særlig karbonfangst- og lagring. Jeg tror dette kan bli et industrieventyr for begge land – der vi både løser nasjonale og europeiske klimautfordringer og skaper bilateral handel og eksport.