Illustrasjonsbilde for German-Norwegian Energy Dialogue. Foto

Norsk-tysk energidialog i digitalt format

I samarbeid med Tysklands ambassade i Oslo, arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer årets German-Norwegian Energy Dialogue som en webinarserie i fem deler, med startdato 27. mai. Effektene av covid-19, European Green Deal samt havvind-, hydrogen- og CCS-samarbeid står sentralt når norsk-tyske aktører samles til digital dialog.

Norge og Tyskland har forpliktet seg til ambisiøse klimamål både nasjonalt og overfor EU. Hvordan kan et styrket bilateralt samarbeid hjelpe begge land med å nå sine mål? Hvordan kan vi sikre en vellykket European Green Deal og samtidig sørge for økonomisk vekst etter covid-19-krisen? Og hvilke muligheter for teknologisamarbeid åpner dette opp for fremover? Disse og flere spørsmål utforsker vi med representanter fra norsk-tysk næringsliv, politikk og akademia i en webinarserie som går over fem deler de neste ukene.

– Den aktuelle krisen har fremhevet betydningen av å skape løsninger i felleskap. I tråd med den norske regjeringens Tyskland-strategi ønsker vi bidra til et enda sterkere energisamarbeid mellom Norge og Tyskland fremover. Ettersom vi i år går over til digitalt format, gjør vi det også enklere for tyske aktører å delta i debatten, sier senior prosjektleder i Norsk-Tysk Handelskammer, Hanne Marit Grønning Strand.

Tre webinarer før sommeren

I det første webinaret 27. mai står covid-19-krisens effekt på det europeiske energimarkedet i fokus. Vi har invitert Dr. Arndt von Schemde, partner i Thema Consulting Group, til å holde et innlegg om hvilken prisutvikling vi kan forvente fremover og hvordan krisetiltakene påvirker verdikjedene. Energi Norge og Statkraft vil også bidra med kommentarer.

Hvordan kickstarter vi europeisk økonomi uten å miste klimamålene av syne? Dette spørsmålet står sentralt 5. juni når Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, styremedlem og leder for Institutt for energiøkonomi ved Universitetet i Köln (EWI), holder en keynote om European Green Deal og det økonomiske redningsprogrammet etter covid-19. Hydro og Statnett bidrar også med sine perspektiver.

10. juni diskuterer vi hvilke roller hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS) kan spille i industriens mål om nullutslipp innen 2050, og hva som skal til for å utvikle den nødvendige infrastrukturen. Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Scientific Managing Director i Institutt for klima, miljø og energi i Wuppertal, holder et innlegg, og vi får også kommentarer fra Equinor, Siemens Energy og WWF Germany.

De resterende to webinarene finner sted 19. og 26 august med tema CCS-utvikling i Tyskland og bilaterale forretningsmuligheter innen havvind. Webinarene er gratis og varer i én time. Her kan du melde deg på ett eller flere webinarer.

German-Norwegian Energy Dialogue organiseres i samarbeid med Tysklands ambassade i Oslo og i partnerskap med Innovasjon Norge og Thema Consulting Group.