Norsk-Tysk Handelskammer og Innovasjon Norge styrker bilateralt energisamarbeid

I lys av covid-19-krisen intensiverer Norsk-Tysk Handelskammer og Innovasjon Norge i Tyskland sitt partnerskap for å styrke energisamarbeidet mellom Norge og Tyskland.

Med den norske regjeringens Tyskland-strategi i ryggen har Innovasjon Norge i Tyskland og Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo i en årrekke styrket den bilaterale utvekslingen, brakt mennesker sammen på arrangementer, etablert nettverk, gitt impulser og i fellesskap skissert bilaterale muligheter og løsninger.

De aktuelle reiserestriksjonene påvirker imidlertid gjennomføringen av virksomhetenes to årlige arrangementer for norsk-tysk energisamarbeid. For å kunne avholde handelskammerets German-Norwegian Energy Dialogue i Oslo og Innovasjon Norges German-Norwegian Energy Forum i Tyskland på en tilfredsstillende måte, har partnerne derfor bestemt seg for å styrke sitt samarbeid. Begge arrangementene vil nå finne sted digitalt og i partnerskap. Dette gir deltakerne på begge arrangementene større rekkevidde og tilgang på et utvidet nettverk.

– Spesielle forhold skapt av Covid-19-krisen, svært gode digitale forutsetninger og åpenbart sammenfallende interesser understreker betydningen av økt samarbeid mellom handelskammeret og Innovasjon Norge – til gode for det bilaterale næringssamarbeidet, sier Manuel Kliese, direktør for Innovasjon Norge i Tyskland.

– Den norske regjeringens Tyskland-strategi fastslår at Norge skal være en viktig samarbeidspartner i Tysklands energiomstilling. Krisen vi står i skaper flere utfordringer med nå EUs klimamål innen 2030. Disse må løses i fellesskap, derfor styrker vi det allerede svært gode norsk-tyske energisamarbeidet ytterligere, sier administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, Michael Kern.  

German-Norwegian Energy Dialogue finner sted som en webinarserie i fem deler fra 27. mai over de neste par månedene. Andre del finner sted 5. juni med tema European Green Deal. Det 24. German-Norwegian Energy Forum vil også forløpe digitalt den 12. november.