Lefdal Mine Datacenter – datasenteret i økobunkeren

Datasenteret er beskyttet inne i fjellet – inngangen til tunnelen går gjennom en tung gitterport. Bilde: Lefdal Mine Datacenter

Lefdal Mine Datacenter er lokalisert inne i et fjell på vestkysten av Norge og er et av de grønneste, mest kostnadseffektive og sikreste datasentrene i global målestokk. Hit har kunder som Mercedes-Benz AG og norske offentlig sektor flyttet sin infrastruktur og serverparker for å redusere sitt CO2-fotavtrykk og sine IT-kostnader.

I dagens «Big Data»-æra er vi alle avhengige av å beskytte elektroniske data mot uautorisert tilgang eller skade. Dette gjelder også i næringslivet; for de fleste bedrifter har datasikkerhet blitt et spørsmål om å overleve.

Dette har utviklet seg til en forretningsmodell. Selskaper som har spesialisert seg på sikker lagring av data er på vei oppover. For også å tilby beskyttelse mot fysisk påvirkning som krig eller naturkatastrofer, har noen satt seg opp i høysikkerhetssystemer, bunkere eller fjelltunneler.

Lefdal Mine Datacenter, en medlemsbedrift i Norsk-Tysk Handelskammer, leverer akkurat denne tjenesten. Og i tillegg til sikkerhet har selskapet også prioritert bærekraft.

Ledende sikkerhet

Lefdal Mine Datacenter består av et 120 000 kvadratmeter stort anlegg dypt inne i fjellet, og er et ledende høysikkert datasenter med en rekke avgjørende kvaliteter. Datasenteret er bygget for å håndtere samfunnskritisk infrastruktur og huser nasjonale og internasjonale kunder med høye krav til sikkerhet. Det er ikke bare den fysiske plasseringen som gjør Lefdal Mine Datacenter til et foretrukket datasenter, men også hvordan anlegget, infrastrukturen, og de operasjonelle rutinene og prosessene er utformet.

3D-modellen avslører den imponerende størrelsen på anlegget. Bilde: Lefdal Mine Datacenter

– Ved å imøtekomme en rekke strenge sikkerhetskrav i forbindelse med ulike sertifiseringer, fremstår Lefdal Mine Datacenter som et av de sikreste datasentrene i Norden, sier markedsdirektøren Mats Andersson.

Et av verdens grønneste datasenter

Det er ikke bare på sikkerhet at Lefdal Mine Datacenter skiller seg ut. Anlegget skal ifølge Mats Andersson også være et av verdens grønneste og mest kostnadseffektive datasentre. Datasenteret nyter godt av lokal energiproduksjon. Ved hjelp av kortreist, fornybar strøm har selskapet utviklet et effektivt og bærekraftig kjølesystem. Restvarmen fra anlegget sendes videre til nærliggende oppdrettsanlegg hvor det skal produseres 15 000 tonn smolt og laks.

«At datasenteret ligger i en nedlagt gruve, gir minimale miljømessige fotavtrykk og sparer dermed miljøet. Dette er industriell gjenbruk i praksis»

Mats Andersson, Markedsdirektør Lefdal Mines Datacenter

– I en tid med høye strømpriser i Europa ligger Lefdal Mine Datacenter strategisk plassert i ett område av Norge med lave strømpriser. Med overskuddsproduksjon av strøm holder prisene seg lave og i fremtiden vil de ligge på 0,3-0,4 kr/kWh. Dette er ledende lavt i Europa og gir kunder meget store besparelser på driftsutgifter.

Norsk satsning, tysk eierskap

På eiersiden av Lefdal Mine Datacenter finner man tyske Rittal med Friedhelm Loh Stiftung & Co. KG. Rittal er en strategisk eier og teknologipartner. Selskapene utvikler sammen ledende datasenterløsninger for det internasjonale markedet. Tyskland har i lang tid vært et strategisk viktig marked for selskapet, hvilket har resultert i at flere tyske selskaper har besluttet å flytte sine serverparker til Norge og til Lefdal Mine Datacenter som følge av de fordeler dette innebærer.

I takt med at neste generasjons teknologier utvikler seg, vil arbeidsbelastninger med høy ytelse som kjører komplekse algoritmer (HPC), bli stadig mer kritiske for bilprodusentenes konkurranseevne. HPC er energikrevende og bidrar til et økt karbonavtrykk. Mercedes-Benz bestemte seg derfor for å flytte sine HPC-anlegg som de bruker til å designe kjøretøy og autonome kjøreteknologier til Norden. I anbudsprosessen involverte de alle de ledende datasenterleverandørene i Norden. Lefdal Mine Datacenter vant denne viktige kontrakten.

Innblikk på det underjordiske datasenteret: Datamaskinene er plassert i spesielle beholdere. Bilde: Lefdal Mine Datacenter

– Avtalen vil hjelpe Merecedes-Benz å nå sine mål om å bli et karbonnøytralt selskap, utdyper markedsdirektøren Andersson.

– Tyskland er for Lefdal Mine Datacenter et attraktivt marked. Vår løsning passer godt med behovene og vi har ett unikt tilbud. Norge og Tyskland har gode handelsrelasjoner og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Norges statsminister Jonas Gahr Støre ble i fjor enige om å styrke det tysk-norske samarbeidet rundt det grønne skiftet og etablere en langsiktig og strukturert dialog på industri- og energiområdet. Målet er å nå felles klimamål, skape nye grønne næringer og arbeidsplasser, og styrke energisikkerheten. Dette vil bidrar til ved å flytte kraftkrevende datasenter kapasitet fra Tyskland til Norge, sier Andersson. Norsk-tyske handelskammeret støtter for tiden Lefdal Mines med et prosjekt på det tyske markedet.

Mer Info om selskapet finner du på Lefdal Mines´ nettside. Det finnes også en introduksjonsvideo og en 360° tour gjennom anlegget.