METAV feirer 40 år

I 2020 er det 40 år siden Nordrhein-Westfalens viktige messe for produksjonsteknologi innen metallindustrien – METAV – gikk av stabelen i Düsseldorf for første gang. I jubileumsåret finner messen sted mellom 10. til 13. mars.

I snart 40 år har messen vært en del av teknologiske trender i industrien i og rundt Nordhrein-Westfalen og hatt innvirkning på nesten alle aspekter av produksjonsteknologi. Nordhrein-Westfalen er et av Tysklands viktigste markeder for verktøymaskiner og maskinproduksjonen er med sine 1 500 foretak den største arbeidsgiveren i forbundslandet. METAV arrangeres av den tyske bransjeforeningen for verktøymaskinfabrikker VDW.

Fokus for 2020 er hele prosesskjeden innen metallbearbeiding som deles opp i fire tematiske hovedområder på messen: Additive Manufacturing, Medical, Moulding og Quality. Spennende er også de ulike rammearrangementene; blant annet en infodag om verktøymaskinsikkerhet, hvor det fokuseres på kravene som stilles til moderne verktøymaskiner og hvordan disse oppfylles per dags dato, og en kongress om cybersikkerhet arrangert i samarbeid med det tyske forbundet for maskin- og anleggsproduksjon VDMA.

På utstillersiden har METAV en internasjonal profil – i 2018 kom 30 prosent av de 562 bedriftene fra andre land enn Tyskland. På besøkssiden er det desidert flest tyskere som tar turen, men også fra nærliggende land som Sveits, Belgia og Nederland. De rundt 27 000 messebesøkende kommer i stor grad fra metallfremstilling og -behandling, elektronikk og elektroteknikk, maskinproduksjon og bilindustrien.