Et verdensomspennende nettverk

Young Professionals Oslo er en del av Wirtschaftsjunioren – et globalt nettverk bestående av unge yrkesaktive under 40 år. Det multilaterale nettverket er under vekst, ikke bare i Tyskland, men over hele verden, og finnes nå i Spania, Frankrike, Ungarn, Iran, Kina, Japan, Argentina og Brasil. Vi tok en prat med Philipp Nüßlein, ansvarlig for internasjonalt og entreprenørskap i Wirtschaftsjunioren Deutschland, om utviklingen av nettverket.

Hva er det som kjennetegner Wirtschaftsjunioren i Tyskland og på verdensbasis?

Med 10 000 medlemmer er vi det største nettverket av unge yrkesaktive i Tyskland. Vi er regionalt forankret i 215 kretser og dermed spredt over hele landet. Alene i år er det dannet fire nye kretser. Dette snakker for de unge yrkesaktives tidløse engasjement – de engasjerer seg ikke bare i sin egen yrkeskarriere, men ønsker også å bidra med noe til samfunnet. Vi tilbyr en plattform med lav terskel hvor likesinnede kan diskutere felles utfordringer og møte disse i fellesskap.

Også i våre utenlandskretser knytter tyske utflyttere kontakter med bedrifter og lederkrefter i det aktuelle landet og fungerer dermed som et slags anker for medlemmer i Tyskland: Tyskere som ønsker fotfeste i et annet land, kan henvende seg til den lokale gruppen på det aktuelle stedet.

– Med det unge nettverket i egne rekker forblir kammeret i takt med tiden.

Philipp Nüßlein, Wirtschaftsjunioren Deutschland

Finnes det store forskjeller mellom utenlandskretsene?

Det finnes både gamle ringrever og nykommere. Mange ble grunnlagt på 1990-tallet. Den yngste kretsen ble dannet i år i Peking. Nettverkene er både store og små, utenlandskretsen i Sao Paolo er den største med 100 medlemmer. Ofte får kretsen bistand av det tyske utenlandshandelskammeret på stedet, men i noen få tilfeller agerer kretsen uavhengig av kammeret. Det som forener alle er den positive innstillingen: Man ønsker å samle unge yrkesaktive og sammen bidra med noe.

Hvilken merverdi gir utenlandskretsen til handelskammernettverket?

Med det unge nettverket i egne rekker forblir kammeret i takt med tiden og mer fortrolig med trender. Man kan innrette seg mer etter hva yngre yrkesaktive er ute etter i jobbsammenheng og blir dermed mer attraktiv for andre næringskontakter. Det kan faktisk være svært positivt for omdømmet. Omvendt kan den yngre generasjonen lære av den eldre. Ved noen handelskamre – som i Norge – er medlemskap i nettverket et tilleggstilbud for medlemsbedrifter. Disse kan invitere medarbeidere med til arrangementer for å utvide sitt bilaterale nettverk. Det hender også at engasjerte medlemmer overtaler arbeidsgiveren sin til å bli medlem i handelskammeret.

Hvordan ser utenlandskretsene ut om ti år?

Gjennomsnittsalderen i nettverket er begynnelsen av 30-årene. Om ti år er disse altså ikke klassiske «unge yrkesaktive» lenger ettersom de har passert 40. Spørsmålet er i hvilken grad en utenlandskrets holder seg ung. Kretser som Ungarn, Brasil og Norge viser hvordan det fungerer: Medlemmer som har vært lenge i nettverket inviterer aktivt med seg yngre kontakter til arrangementer. Jeg regner med at vi innen ti år kommer til å være aktiv på alle kontinenter– det taler suksesshistoriene for.

Les flere bidrag fra våre Young Professionals her:

– Kast deg ut i nye utfordringer
Fire spørsmål, fire svar
Med blanke ark