– Kast deg ut i nye utfordringer!

«Ja, så spennende!» var min første tanke da jeg ble spurt om jeg var interessert i et secondment i en 100 prosent stilling som juridisk rådgiver hos Bybanen Utbygging i Bergen. Til vanlig jobber jeg som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Grette AS, som holder til på Filipstad Brygge i Oslo, så hvis jeg takket ja, betydde det at jeg måtte flytte til Bergen og pendle hjem i helgene. Med samboer, familie, venner og leilighet i Oslo, var det selvsagt noen øyeblikk hvor jeg måtte tenke ekstra godt gjennom om jeg skulle flytte til Bergen. Men denne muligheten kunne jeg ikke la gå!

Stillingen ble lyst ut gjennom en offentlig anskaffelse, slik at tilbud måtte leveres inn og evalueres, og intervju måtte gjennomføres. Det gikk derfor noen uker før jeg var så heldig å få beskjed om at jeg hadde blitt valgt.

Leilighet – ordnet! Flybillett – bestilt! Koffert – pakket! I løpet av en måned var alt ordnet og jeg var klar for å kaste meg ut i nye utfordringer hos Bybanen Utbygging.

Bybanen Utbygging er en avdeling av Hordaland fylkeskommune og er byggherre for bybaneutbyggingen i Bergen. Utbyggingen av Bybanen deles opp i byggetrinn, og byggetrinn 1 til 3 var fra sentrum til Flesland. Vi jobber nå med byggetrinn 4, som er en ny bybanetrasé fra sentrum til Fyllingsdalen. Byggetrinnet er det mest utfordrende byggetrinnet hittil og budsjettet er på circa syv milliarder NOK. Byggetrinnet deles opp i flere entrepriser og kontrakter, og har flere kompliserte tverrsnitt mot offentlige parter, naboer og andre interessenter. Vi bygger to nye bybanetunneler, verdens lengste gang- og sykkelvei i tunnel og syv nye bybanestopp, hvorav ett er underjordisk. Vi bygger ikke bare Bybanen, men driver også med byutvikling i form av at vi bygger ny bystrand langs Store Lungegårdsvann, en kanal og gang- og sykkelveier. Byggetrinn 4 startet i 2018 og antas å være ferdig i 2022.

Som juridisk rådgiver deltar jeg både i anskaffelser og i oppfølgingen av entrepriser. Jeg jobber i team med ingeniører og andre medarbeidere, og det setter jussen i et interessant perspektiv. Bybaneutbyggingen medfører at mange kabler og ledninger i grunnen må flyttes og jeg har ansvaret for å fremforhandle avtaler med ledningseiere med tanke på kostnadsfordelingen. I tillegg jobber jeg løpende med reklamasjoner mot entreprenørene, klager fra naboer som berøres av byggearbeidene, erstatningssaker, garantisaker og andre anskaffelses- og entrepriserettslige oppgaver.

Som utleid får man ikke bare ny faglig erfaring, men man blir også kjent med en annen organisasjon og en annen måte å jobbe på. Spesielt er det interessant å få erfaring fra hvordan en offentlig byggherre og oppdragsgiver fungerer, når man til vanlig jobber i et advokatfirma.

En av grunnene til at jeg takket ja til dette, er fordi man er i en svært takknemlig situasjon når man kan få erfaring fra en annen arbeidsgiver, i dette tilfellet en offentlig byggherre, uten å måtte bytte jobb. En annen grunn er at jeg får oppleve å bo i en annen by, uten å måtte flytte for godt.

Etter ni måneder i Bergen har det gått veldig fint med ukependling, til tross for litt flyskam, og jeg tør påstå at jeg har sett venner og familie like mye som jeg gjorde da jeg bodde i Oslo.

Så, si ja til muligheter som kanskje virker litt skremmende i første omgang. Det er de mulighetene som blir gøyest og mest lærerike!

Linn Gulaker Olsen

Les flere bidrag fra våre Young Professionals her:

Fire spørsmål, fire svar
Med blanke ark