Hvorfor er bygging i tre klimavennlig?

Tysk Norsk bokmål

Skogene binder en stor del av de menneskeskapte CO2-utslippene, og er derfor enormt viktige for klimaet på jorden. Hvorfor er det da positivt å hogge skog og bruke tre til bygging i stor målestokk?

Skoger er gigantiske klimafabrikker og enormt viktige for planeten vår. Derfor er det viktig at vi beskytter dem og motarbeider avskoging. Men det er stor forskjell på å hogge ned regnskog eller urskog uten å erstatte den med ny skog, og å bedrive kontrollert skogbruk som i Skandinavia og Tyskland. For hvert tre som felles i Skandinavia blir det plantet to nye.

Trær forbruker mest CO2 når de vokser. Når et tre er utvokst, tar det opp mindre karbondioksid enn i vekstfasen. Hvis treet råtner eller dør, blir det faktisk frigjort CO2. Hvis trær felles i forsvarlig skogbruk og nyttes som byggematerialer, forblir karbondioksiden lagret i treet. På denne måten binder et trehus i Skandinavia i gjennomsnitt rundt 16 tonn CO2 i trevirket.

Skogbruket trenger nye motorer

Selv om skogbruket arbeider med et klimavennlig råstoff, forårsaker det likevel utslipp av klimagasser. Det skyldes blant annet drivstofforbruket i maskinene og i transportmidlene som frakter trevirket fra skogen til industrianleggene. Det er derfor avgjørende for trevirkets klimaregnskap å utstyre maskinene med utslippsfrie motorer.

For å takle klimautfordringene må vi sørge for at det bindes mer karbondioksid enn det frigis. Et skritt i riktig retning er å drive aktivt skogbruk, særlig i regioner med mye skog, og å bygge mer i tre. Tre er et fornybart råstoff, som i motsetning til ikke-fornybare byggematerialer krever lite energi i produksjonen.