Internship som springbrett

Hver sjette måned setter nye praktikanter i gang arbeidet hos oss ved handelskammeret. Dermed berikes teamet vårt ikke bare med nye kollegaer, men også med ny kompetanse. Handelskammeret, dets nettverk og ikke minst studentene selv drar stor nytte av dette. De siste årene har mange unge mennesker støttet oss i arbeidet med bilaterale prosjekter. For de fleste var praksisperioden en spennende og lærerik tid og en viktig stasjon på vei inn i arbeidslivet. Fem av disse ser nå tilbake på sin tid hos oss og forteller hva de driver med i dag:

Maret Petersson: Fra min tid som praktikant husker jeg spesielt godt «energieffektivitetsinitiativet». Jeg skrev en markedsanalyse om energieffektive bygningssaneringsprosjekter i Norge, hjalp til under den tilhørende konferansen i Oslo og ledsaget tyske bedrifter til møter med potensielle forretningspartnere i Norge – et av dem var faktisk i Trondheim.

Maret Petersson
Praktikant i avdelingene Market Entry & Business Development, Messe og Members & Communication i 2010/2011
Jobber i dag som prosjektleder i avdelingen Market Entry & Business Development i Norsk-Tysk Handelskammer

For meg var praktikantoppholdet en flott inngangsport til nettverket av tyske utenlandshandelskamre. Jeg lærte utrolig mye, og internshipet åpnet denne verdenen for meg på en helt spesiell måte. Jeg har gjennom dette fått innblikk i mange forskjellige temaer og industrier og fått muligheten til å bo i flere land. Under min seks måneders utveksling til handelskammeret i Tunisia og mitt toårige opphold i Houston ved et av de tyske handelskamrene i USA, jobbet jeg i forskjellige avdelinger og fikk møte mange nye mennesker. Noen av disse har blitt gode venner, som har satt et sterkt preg på livet mitt. Jeg sitter igjen med mange flotte minner!

Ann Kristin Skrove: Jeg var tilknyttet avdelingene som den gang het Messe og Markedsrådgivning (cirka 50-50). Noen ganger bisto jeg også før, under og etter arrangement. Det som var positivt med denne oppdelingen, var at jeg ikke kun var tilknyttet én avdeling, men fikk bistå ulike avdelinger og se ulike arbeidsprosesser og mye av det handelskammeret jobber med.

Ann Kristin Skrove
Praktikant i avdelingene Market Entry & Business Development og Members & Communication i 2016
Er nettopp ferdig med studiene

Jeg er nokså sikker på at erfaringene fra praktikantoppholdet ved Norsk-Tysk handelskammer spilte inn positivt både da jeg fikk meg sommerjobb i turistbransjen året etter og praktikantplass ved Norges ambassade i Berlin to år senere. Det handler nok om at man både har fått tatt i bruk og forbedret tyskkunnskapene gjennom praksis på den ene siden, og at man har fått innblikk i og kunnskap om det norsk-tyske (handels-)samarbeidet på den andre siden.

Ole Rücker: Siden jeg har studert bedriftsøkonomi, jobbet jeg i avdelingen Market Entry & Business Development. Det som er spennende med denne avdelingen, er at de jobber med bedrifter fra flere ulike bransjer, noe som gjør arbeidshverdagen veldig variert.

Ole Rücker
Praktikant i avdelingen Market Entry & Business Development i 2016
Jobber som daglig leder i Klebekerlchen Namensetiketten GmbH

Jeg husker selvfølgelig spesielt godt arbeidet mitt med en norsk bedrift som skulle tre inn på det tyske markedet. I dag er jeg daglig leder i Klebekerlchen Namensetiketten GmbH, et datterselskap av denne norske bedriften, og jobber nå fulltid med dette prosjektet. Ansvarsområdet mitt er forretningsutvikling i Tyskland, Østerrike og Sveits.

Jeg har en stor del av røttene mine i Norge. Uten praktikantoppholdet ved Norsk-Tysk Handelskammer ville jeg vel ikke hatt muligheten til å følge mitt ønske om å jobbe i samspillet mellom Norge og Tyskland. Handelskammeret var springbrettet mitt – tusen takk!

Kristin Merhofe: Jeg tenker i dag ofte tilbake på organiseringen av handelskammerets sommerfest, hvor jeg ble engasjert i alle deler av prosjektet. Det var spesielt fint å merke at kollegaene mine så mine styrker og ga meg mye ansvar. Det endte med en flott fest, interessante gjester, god stemning og en alt i alt vellykket kveld. Det var gøy å se at de ukelange forberedelsene lønte seg.

Kristin Merhofe
Praktikant i avdelingene Members & Communication og Market Entry & Business Development i 2019
Jobber som Marketing Associate SAP Nordic & Baltics hos SAP i Oslo

Jeg begynte å jobbe hos SAP i Oslo som Marketing Associate SAP Nordic & Baltics i midten av august 2019. Arbeidshverdagen min består av et bredt spekter av oppgaver – ikke ulikt slik det var i handelskammeret. Arbeidet mitt er delt inn i to hovedområder: På den ene siden er jeg en del av Digital Marketing-teamet, som jobber i alle tre skandinaviske land pluss Finland. Det betyr at jeg har ansvar for innhold til sosiale medier og nettsiden. Her har jeg for eksempel et eget prosjekt hvor jeg planlegger en digital kampanje som skal gjennomføres i alle fire land. I tillegg jobber jeg med lokale arrangementer, der jeg er med i både konseptutforming, markedsføring og gjennomføring.

Ved Norsk-Tysk Handelskammer fikk jeg et godt overblikk over det norske næringslivet og relasjonene til Tyskland. Dessuten fikk jeg en gyllen mulighet til å forbedre norsken min – på den ene siden gjennom telefonsamtaler og intervjuer med medlemmer, tallrike oversettelser samt ulike undersøkelser, og på den andre siden gjennom den åpne og positive atmosfæren i samtalene med kollegaene mine.

Praktikantoppholdet ved handelskammeret hadde en avgjørende innvirkning på min karriere. Det førte til at jeg ble i Norge, i stedet for å følge den opprinnelige planen om å flytte tilbake til Tyskland. Ved et av de mange arrangementene under oppholdet kom jeg i prat med en kontakt i handelskammernettverket. Denne kontakten er nå min arbeidskollega hos SAP. Til alle fremtidige praktikanter kan jeg altså gi ett viktig råd: Bruk praktikantoppholdet ved handelskammeret og bygg så mye nettverk som mulig!