– 2020 blir nok et utfordrende år for tysk næringsliv

Pressemelding. I 2020 forventer forbundsregjeringen en høyere økonomisk vekst i Tyskland. Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), som Norsk-Tysk Handelskammer er en del av, er ikke like optimistisk.

– Etter fjorårets svake konjunktur sprer forbundsregjeringen nå antydninger til håp ved å heve sine prognoser for 2020, sier administrerende direktør i DIHK, Martin Wansleben, som en kommentar til finansdepartementets nylig fremlagte konjunkturrapport med forventninger om vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 1,1 prosent i 2020.

DIHK er representant for tysk næringsliv og opplever ikke en slik «oppsvingseufori» blant bedriftene. Årsakene er de vedvarende tollsatsene mellom USA og Kina, den fortsatt mulige USA-tollen på biler og Brexit med sin for tiden usikre utgang.

– Alt dette har innvirkninger på tysk økonomi ettersom hver fjerde arbeidsplass avhenger av eksport. Det er utelukkende det gode arbeidsmarkedet og etterspørselen innlands som nå drar oss gjennom konjunkturen.

Strukturelle utfordringer

DIHK understreker at vi i 2020 også får en «kalendereffekt» – 0,4 prosent av antatt vekst i BNP er takket være fire ekstra arbeidsdager. De strukturelle utfordringene knyttet til grønn omstilling, digitalisering og mangelen på fagarbeidere vil imidlertid fortsatt bestå.

– Gode løsninger her utformer vi best ved å forbedre rammebetingelsene i Tyskland: økt investering i yrkesopplæring, mindre byråkrati, forbedret analog og digital infrastruktur samt raskere planleggingsprosesser ved investeringer.

Å senke skattene og øke offentlige investeringer burde ifølge DIHK være et sentralt motto for 2020.

– Det er ingen tvil om at også 2020 blir et utfordrende år for tysk næringsliv.

Nylige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Tyskland fortsatt er Norges nest viktigste handelspartner både på import- og eksportsiden. Aldri før har Norge importert tyske varer til en så høy verdi som i fjor.

Om DIHK

Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V.) er representant for samtlige deler av tysk næringsliv. Tysklands 79 regionale handelskamre (IHK) er medlem av DIHK, som igjen har millioner av bedrifter fra industri, handel og tjenesektoren som medlemmer. Norsk-Tysk Handelskammer er ett av 140 utenlandshandelskamre i nettverket.