HMS-kort: Ventetid grunnet nytt system

I Norge trenger arbeidstakere ved bygg- og anleggsplasser et såkalt HMS-kort. Norsk-Tysk Handelskammer organiserer mellom 50 og 60 slike ID-kort månedlig for sine tyske kunder som er på arbeidsoppdrag i Norge. Etter at Arbeidstilsynet ved årsskiftet byttet systemoperatør for digital søknadsbehandling av HMS-kort, står mange søknader i kø på grunn av tekniske utfordringer.     

Problemer med oppstart av ny HMS-portal

På grunn av en systemfeil på nettportalen hmskort.no har det oppstått forsinkelser i søknadsbehandlingen til førstegangssøkere av det pålagte ID-kortet for arbeidere på bygg- og anleggsplasser.

– Det oppstår for tiden en feilmelding ved sammenligning av data med andre offentlige register. HMS-kortene kan bestilles, men ikke opprettes og derfor heller ikke utstedes, forklarer Christian Kluge, leder av regnskaps- og personalavdelingen ved Norsk-Tysk Handelskammer. 

HMS-kort utstedes både for norske og utenlandske arbeidstakere, uavhengig av prosjekt, og er gyldige i to år. Feilen som nå foreligger rammer spesielt arbeidstakere som er sendt på oppdrag til Norge fra utenlandske bedrifter og som ikke har søkt om HMS-kort tidligere.  

Vanligvis tar det en uke fra man har sendt inn digital søknad og til man mottar HMS-kortet i posten. Som skatterepresentant for tyske kunder i Norge, tar de ansatte ved Norsk-Tysk Handelskammer seg av søking om HMS-kort. Siden starten av januar henger dog alle søknader igjen i systemet.

– Vi oppdaget feilen umiddelbart og varslet Arbeidstilsynet og systemoperatøren med en gang. Vi anser det som vår oppgave å varsle om de konsekvensene tyske arbeidstakere og ikke minst norske arbeidsgivere kan få grunnet en slik forsinkelse, uttaler Kluge.     

Ingen adgang til byggeplassen uten HMS-kort?

Det norske Arbeidstilsynet pålegger alle arbeidstakere å ha HMS-kort og kan stenge byggeplasser hvis dette ikke foreligger ved kontroll.

– Hvis medarbeiderne kan dokumentere at de er ansatt ved en registrert bedrift og har gjennomført den resterende delen av registreringen, kan imidlertid myndighetene tillate dem å fortsette arbeidet, forklarer Kluge.

Hvis den norske arbeidsgiveren i tillegg har forsikret seg gjennom private kontrakter, som krever HMS-kort allerede ved første ansettelsesdag og hvor dette også fungerer som adgangskort til byggeplassen, kan det oppstå tilfeller hvor arbeidstakere ufrivillig må vente på ID-kort før de kan begynne å jobbe.    

Selv om det for øyeblikket fortsatt er oversiktlig hvor mange nye arbeidstakere som venter på HMS-kort, kan situasjonen utvikle seg til å bli kritisk hvis systemfeilen ikke løses snart. Systemfeilen sørger ikke bare for frustrasjon blant kundene til Norsk-Tysk Handelskammer, den kan i verste fall også ramme norsk næringsliv hvis prosjekter får store forsinkelser. 

Geir Remman, pressekontakt ved den nye systemoperatøren, TietoEvry, uttale følgende til bygg.no:  

– Inntil den nye løsningen i sin helhet er klar til å tas i bruk, er deler av løsningen i drift. Vi beklager de ulempene dette medfører og jobber for fullt for at den nye løsningen skal være klar så snart som mulig. Hvor lang tid dette vil ta er imidlertid usikkert enda.

De ansatte ved Norsk-Tysk Handelskammer har tett kontakt med tjenesteoperatøren og kommer til å informere kundene sine så snart bestilling av HMS-kort fungerer som normalt igjen.   

Strengere regler vedrørende bildeverifisering

En annen teknisk hindring ved en slik søknad er sammenligningen av data med andre offentlige register. I søknaden om HMS-kort kontrolleres bildekvaliteten på søkerens bilde og sammenlignes med vedkommendes nasjonale ID-kort eller pass,

 som også vedlegges søknaden.

– Kravene til bilder i Norge er delvis strengere enn kravene til passbilder i Tyskland. Eksempelvis er det ikke tillatt med briller på norske passbilder. I tilfeller hvor man har forandret seg veldig fra hvordan man ser ut på passbildet sitt, kan man få avslag på søknaden. Dette bør man være oppmerksom på når man sender inn søknad, sier Kluge.