Møtesteder i byen

Produktene fra Vestre er ikke bare godt synlige i den norske hovedstaden: De urbane møblene fra den Oslo-baserte familiebedriften er også å finne i byer som New York, London og Paris. Forretningskonseptet forener økonomisk, sosial og økologisk bærekraft.

Da Johannes Vestre åpnet sin ingeniørbedrift i Haugesund i 1947, var det ingen som visste at den lille familiebedriften senere skulle bli en av verdens ledende produsenter av bymøbler. I starten produserte firmaet enkle rørkonstruksjoner, men etter kort tid leverte de benker og lekeplassutstyr til parker i hele Norge. I dag støter man på bedriftens produkter over hele verden, blant annet på Times Square i New York, King’s Cross i London og Forum des Halles i Paris. Også i Tyskland finner man de skandinaviske bymøblene, for eksempel har Vestre bidratt til prosjekter på flyplassen i Hamburg og i Bergmannstraße i Berlin.

Den norske bedriften var også utstiller ved handelskammerets fellesstand under årets bautec-messe i Berlin.

– Tilbakemeldingene fra gjestene var svært positive, oppsummerer Kerstin Schmidt, direktør i Vestre Deutschland, bedriftens deltakelse.

Produkter uten holdbarhetsdato

Møblene fra Vestre er markante, funksjonelle og fremfor alt bærekraftige. Holdbarhet og bærekraft er viktige verdier for familiebedriften.

– Hver eneste bedrift har ansvar for å bidra til en bærekraftig verden, sier administrerende direktør Jan Christian Vestre.

Bak foretakets filosofi ligger bevisstheten om verdien i hvert eneste produkt, i kontrast til dagens utbredte bruk-og-kast-mentalitet. Derfor tilbyr bedriften reservedeler for reparasjon og restaurering av gamle møbler, eller de produserer dem dersom de ikke er tilgjengelige. Et eksempel er benkene som Vestre produserte for rådhusplassen i Haugesund i 1949. I dag står de fortsatt på samme sted, 71 år etterpå.

Miljøvern og sosialt ansvar

Takket være ressursskånende produksjon etterlater Vestre et svært lavt klimaavtrykk. Bedriftens produksjonssenter har vært klimanøytralt siden 2010. Takket være bruk av elektriske lastebiler, vil også godstransporten i produksjonsnettverket i stor grad bli fossilfri fra neste år. Dessuten har bedriften satt seg som mål å redusere egne utslipp med ti prosent i året.

Men Vestres bærekraftstrategi går enda lengre. For produsenten av urbane møbler betyr bærekraft ikke bare å kjempe mot klimaendringer og motvirke sosiale ulikheter, men også å skape demokratiske møteplasser. I Skandinavia er allemannsretten en fast forankret tradisjon som sikrer tilgang til naturen. Den samme tenkemåten ønsker Vestre å innføre i byene. Offentlige arealer skal kunne brukes av alle og fungere som møteplasser – slik at folk kan oppleve omgivelsene på en best mulig måte.

Nicolas Schwarz
oversatt av Snorre Fjeldstad