Bærekraftig mobilitet – Mye mer enn bare elektrifisering

Om knapt noe annet tema har vi mottatt flere spørsmål fra tyske foretak, forbund og politiske delegasjoner de siste månedene enn om elektrifiseringen av norsk transportsektor. Mens Tyskland enda ikke har funnet en løsning på det klassiske spørsmålet om høna og egget innen elektromobilitet, har det allerede blitt skapt eksemplariske strukturer på området i Norge. På dette grunnlaget blir nå byene i landet delvis benyttet som levende laboratorium for effektive, miljøvennlige og digitale mobilitetskonsepter.

Transportsektoren – tradisjonelt sett den største klimasynderen i byer og urbane områder – skal i fremtiden ikke bare stå for mindre utslipp eller sågar være helt utslippsfri, den skal samtidig også være mer effektiv, sømløs og tryggere. For å oppnå dette er intelligent teknologi og en endring i produksjons- og leverandørindustrien helt uunnværlig. Mobilitet går i øyeblikket fra å være et klassisk salgsprodukt for en gigantisk industri, til å bli en interaktiv tjeneste med en helt ny verdikjede der nye aktører daglig kommer på markedet med innovative ideer. Her kommer den mangeårige erfaringen innen elektromobilitet og den fremragende digitale infrastrukturen Norge til gode, mens Tyskland som bilindustriens vugge har kompetansen, og dermed bidrar med ideer og teknologi til dette trendskiftet – forutsatt at de klassiske kjøretøyprodusentene er villige til å tenke nytt. Felles for begge landene er ambisiøse klimamål som krever en revolusjon innen transportsektoren for å nås.

Begge markedene står altså foran de samme utfordringene, men med ulike ressurser og styrker. For oss er mobilitet derfor et ytterst interessant felt der vi med spenning følger det norsk-tyske samarbeidet, som vi også gledelig er med på å forme.

Sybille Köhler
Prosjektleder Market Entry & Business Development