Byggingen av Norges første LBG-fyllestasjon i gang

AGA har påbegynt byggingen av landets første fyllestasjon for både flytende og komprimert biogass (LBG og CBG). Når stasjonen står ferdig på Furuset i desember 2018, vil den ifølge selskapet levere det mest bærekraftige flytende drivstoffet som det er mulig å oppdrive.

Som tidligere skrevet på Handelskammerbloggen, vil den kommende fyllestasjonen til AGA være den første for LBG i Norge. Denne skal først og fremst betjene tungtransport i Oslo. Det fremtidige målet for selskapet er å ha nok stasjoner til at man kan kjøre klima- og miljøvennlig til alle de store byene i landet.

Kortreist drivstoff

Siden 2009 har AGA bygget 19 fyllestasjoner for komprimert biogass, og stasjonen for både komprimert og flytende biogass på Furuset blir selskapets tjuende. Denne stasjonen vil ha drivstoff som kun er laget av norsk, biologisk avfall. Lars Tveitan Østvold, Sales Manager Clean Energy i AGA, understreker at det legges stor vekt på bærekraftig og kortreist biogass og at deres biogass kun kommer fra avfall:

«Biogassen er produsert nær der det brukes og det kommer fra husdyrgjødsel, fiskeavfall, organisk avfall fra skog, matavfall, slam og kloakk, og er i så måte kortreist. Biogjødsel fra biogassproduksjon, som gir næringsstoffer og mineraler tilbake til bøndene, er en bærekraftig bonus, sammen med biogass til transport. Dette er sirkulærøkonomi i praksis», sier Østvold.

Ambisiøse fremtidsmål

LBG er klimanøytral og skal gi like god kjørelengde som diesel. Ifølge Østvold har transportørene sagt seg villige til å øke sine andeler av biogass-kjøretøy betraktelig, forutsatt at de får rabatt i bomringer og at den nødvendige infrastrukturen bygges ut.

I dag er omtrent 700 biogasskjøretøy i bruk på Østlandet. AGA har som ambisjon at 20 prosent av landets tungtransport skal gå på biogass innen 2030, men her må ifølge Østvold myndighetene også komme på banen for at det landsdekkende målet skal nås.