Norske Hydrogen+Fuel Cells EUROPE er den største utstilleren ved Hannover-messen

Fra 17.-21. april 2023 er den norske paviljongen, med sine 15 utstillere på 145 kvadratmeter, den største utstilleren på Hydrogen+Fuel Cells EUROPE på Hannover-messen. På messen presenteres innovasjon og ny forskning, og det arrangeres nettverksarrangementer for bransjerepresentanter fra hele verden. Den norske paviljongen blir organisert av Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med Team Norway.

Som en del av Norges deltakelse i Hydrogen+Fuel Cells i hall 13 på Hannover-messen 2023 blir bedriftene Bilington Process Technology (BPT), Gen2 Energy, GREATER4H, HydrogenPro ASA, Kongstein, Lattice International AS, Nel ASA, Norwegian Hydrogen, Powered by Telemark, Provaris Energy Ltd/Technopolis Hub, TECO 2030, THEMA Consulting, UMOE Advanced Composities, Yara International ASA og ZEG Power representert. Dette er utstillere med fagkunnskap om alt fra elektrolyserør til lagrings- og brenselcelleløsninger. Dermed er hele verdikjeden fra produksjon, infrastruktur og til teknologi representert på den norske paviljongen, og den norske fellesstanden har aldri vært sterkere enn i år.

Bort fra fossil

– Per i dag blir 99 prosent av hydrogen framstilt av fossilt brensel, og kun én prosent kommer fra fornybare kilder. Målet må være å gjøre denne ene prosenten om til 100 prosent, sa Thorsten Herbert, Direktør for Market Development and Public Affairs hos Nel Hydrogen.
– Vi er med på Hydrogen+Fuel Cells EUROPE for å vise hva vi kan bidra med som en norsk bedrift.

I tillegg til messestandene byr den norske paviljongen på et fagprogram med ulike pitch-presentasjoner, matchmaking, B2B-networking og podiumsdiskusjoner. Blant deltakerne finner vi Norges ambassadør til Tyskland, Torgeir Larsen, statssekretær i det norske olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen samt Olaf Lies, minister for næringsliv, samferdsel og digitalisering i forbundsstaten Niedersachsen. Et detaljert program finner du her.

Verdens viktigste industrimesse

Hydrogen+Fuel Cells EUROPE, Europas største fagmesse for hydrogen, brenselceller og stasjonære batterier, arrangeres i forbindelse med HANNOVER MESSEN, verdens viktigste industrimesse. Over 160 utstillere fra 25 land presenterer sine nyeste produkter og innovasjoner på et utstillingsområde på 5 500 kvadratmeter. Internasjonale selskaper, KMU og forskningsinstitutter viser det samlede spekteret innen bransjen. Akkreditering til Hannover-messen er tilgjengelig kun på nett.

Den norske paviljongen blir arrangert av Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med andre partnere som Norwegian Energy Partners, Norsk Hydrogen Forum, Innovation Norway og under ledelse av den norske ambassaden i Tyskland.