Ladeinfrastruktur i Norge

Hver 5. bil på norske veier er elektrisk, markedsandelen på nyregistreringene i 2022 lå på 79.3%. Elbil-trenden er ikke begrenset til bare urbane områder, men har spredt seg over hele landet. Den stadige utvidelsen av ladeinfrastrukturen med hurtigladestasjoner muliggjør dette. Det er behov for å ta igjen etterslepet når det gjelder brukervennligheten til ladepunktene og på området for langdistanse og logistikk.

Ingen steder i Europa finnes det flere elbiler per innbygger enn i Norge. Statistisk Sentralbyrå (SSB) kunngjorde at det ved slutten av 2022 var 599 169 nyregistrerte biler på markedet. Av totalt 2.9 millioner nyregistrerte personbiler, er 21% av dem helelektriske. Dette er en vekst på 30% i sammenligning med 2021 og ifølge Norsk elbilforening en markedsandel i nyregistreringer på 79,3 prosent i 2022. Til sammenligning var kun 1.3% av personbilene på tyske veier i 2022 elektriske.

De norske regjeringsmålene for utviklingen av kjøretøybestanden, satser på at nye personbilkjøretøy er utslippsfrie fra og med 2025. «Hvis Norge oppnår dette målet innen 2023, kommer det til å være 1.7 millioner elektriske biler, altså mer enn 58%, på norske veier. Denne andelen kommer til å spre seg utover hele landet», sier Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer.

Over land og strand med elbil

Hovedandelen av elektriske biler i Tyskland er på veiene i byene der de store bilprodusentene holder til, ser man til Norge ble bare 34% av alle nyregistrerte elbiler i 2022 registret i de store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Den største andelen elbiler selges utenfor de store byene. 

Hvordan er dette mulig i et land med 14 innbyggere per kvadratkilometer? Hvordan har Norge klart å bygge en infrastruktur som muliggjør å kjøre elbiler selv utenfor de urbane områdene?

Kilde: SSB

En slik vekst forutsetter at ladeinfrastrukturen holder tritt med salget av elektriske kjøretøy – og ikke blir et hinder for innføringen av disse kjøretøyene.

Per i dag er det 24 614 offentlig tilgjengelige ladepunkter i hele Norge. 3601 av disse befinner seg i det tett befolkede Oslo og 547 i det nordligste fylket Troms og Finnmark. Mer relevant er hurtigladere som muliggjør effektiv, tidsbesparende lading på veien. Pr. i dag finnes det ca. 4000 slike i Norge. Statseide Enova gjennomførte allerede i 2015 og 2016 de første støtteprogrammene for ladeinfrastruktur, noe som resulterte i 131 hurtigladestasjoner langs de viktigste veiene i Norge. I 2022 innvilget Enova støtte til ytterligere 58 hurtigladestasjoner med minimum 25 km avstand fra andre, 11 normalladestajoner i områder uten fast veiforbindelse og én normalladestasjon på en fjellovergang.

Slik blir hurtigladestasjoner tilgjengelige over hele landet, også i områder med lav befolkningstetthet og lite trafikk. Ifølge en analyse fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet vil behovet øke til ytterligere 9000 hurtigladere for personbiler innen 2025, og 10 000 – 14 000 innen 2023. Utbyggingen må av den grunn fortsette.

En jungel av norske ladeleverandører

Ifølge Transportøkonomisk institutt må elbilbrukere i dag forholde seg til opptil 20 forskjellige operatører, 20-30 apper og 13 betalingssystemer for å få tilgang til hele ladeinfrastrukturen i Norge. For å sørge for en bærekraftig elektrisk mobilitet og forbedre rammevilkårene, publiserte den norske regjeringen i desember 2022 en ny nasjonal ladestrategi. Denne strategien skal, blant annet, sørge for en kommersiell utvikling av ladetjenester for personbiler og varebiler så vel som å utvikle nettverkskapasiteten, og for å gjøre ladeinfrastrukturene brukervennlige. Herunder inngår også forslaget om plikt til en enhetlig prisinformasjon for lading, utvikling av en brukervennlig app og etablering av en norsk standard for universell ladeinfrastruktur.

Fremtiden for persontransport og logistikk

Mens utbyggingen av elektromobilitet og ladeinfrastruktur for personbiler går framover, er både lokal og langdistanse kollektivtransport og logistikk fortsatt i en relativt tidlig utviklingsfase. Norge ønsker å spille en pionerrolle her: F.eks. vil den tyske nyttekjøretøyprodusenten MAN Truck & Bus levere 76 helektriske Lion’s City e-busser innen utgangen av 2023, som skal brukes til offentlig transport i Oslo. I januar ble det kunngjort at byen vil gi tilskudd til 28 offentlig tilgjengelige ladepunkter for tunge elektriske lastebiler og varebiler. For lademulighetene betyr dette en stor utvidelse: Det finnes bare én offentlig tilgjengelig ladestasjon for tunge kjøretøy i hele Norge – på Filipstadkaia i Oslo.