Outsourcing: Rådgivning innen økonomi og personal for bedrifter i Norge

Det norske selskapet TheVit støtter andre selskaper i en rådgivende kapasitet og med kapasitet i å effektivisere prosesser, administrere og utforme dem. Bilde: Adobe Stock

I en verden der forretningsdriften utvikler seg i et forrykende tempo, kan oppgaveutsetting av økonomiske, strategiske og administrative oppgaver være en viktig avgjørelse for bedriften. Det norske konsulentfirmaet TheVIT og deres team av spesialister tilbyr et komplett backoffice for norske og internasjonale kunder. Vi har snakket med seniorrådgiver Martin Strehl om fordeler og trender innen oppgaveutsetting av slike oppgaver.

Hvilken merverdi kan foretaket deres tilby?

Martin Strehl: Vi konsentrerer oss i første rekke om rådgivningsvirksomhet innen områdene økonomi, personal og business intelligence. Vi bistår bedrifter med kompetanse og kapasitet for å effektivisere og forvalte driften. Mange bedrifter har behov for fleksibilitet i kombinasjon med spesifikk kompetanse, og TheVIT kan komme inn og bistå med en rådgivning og/eller et komplett team når det trengs. Som partner bistår vi eksempelvis innen økonomi- eller HR-området med etablering, drift og effektivisering, gjerne ved digitalisering og bruk av moderne teknologi.

Hvem er typiske kunder hos TheVIT?

Kundeporteføljen vår inneholder bedrifter som har aktiviteter i Norge – eller som planlegger å ha det i fremtiden. Mange av våre kunder er i bransjer som finans, bygg og anlegg, transport og HORECA, og vi jobber også mye med bedrifter i scale up-fase. Men vi kan selvsagt også tilby bistand til bedrifter i andre bransjer. Vi opplever at kundene ikke alltid ønsker å bygge opp en lokal administrasjon, men heller ønsker å fokusere på driften på kjernevirksomheten. Det er spesielt relevant for små og mellomstore bedrifter som vil konsentrere seg om det de kan aller best. Vi har også noen internasjonale kunder vi tar hånd om på engelsk.

Martin Strehl jobber som seniorkonsulent i TheVIT i Oslo. Bilde: TheVit

Kan du fortelle mer om et prosjekt i Norge

Vi har mange prosjekter i porteføljen. Et nylig prosjekt er en jobb vi gjorde for selskapet Solenergi FUSen. Det er en bedrift i sterk vekst som hadde behov for å ha gode og effektive prosesser som skalerer. TheVIT leverte rådgivningstjenester og i tett samarbeid med kunden implementerte vi system, prosesser og rapportering som bidrar til forbedringer for selskapet. Blant annet gjennom bedre integrasjonen mellom verdikjeden / drift og ERP systemet, og nye rutiner for dette, etablering av prosjektbudsjett med prosjektestimater og rapportering, gjennomgang og forbedringer knyttet til fakturering, innkjøp, regnskap, rapportering og økonomistyring. Med TheVIT på laget står selskapet godt rustet til videre vekst.

Hvordan ser en rådgivers hverdag ut?

Jeg pleier å jobbe for forskjellige kunder i forskjellige bransjer: Jeg har for eksempel bistått økonomisjefen til en bank med rapportering til ledelsen og styret, jobbet med integrering av et bestillings- drifts- og økonomisystem til en reiseaktør, og har rollen som økonomisjef i et investeringsrådgivningsfirma der jeg ivaretar økonomioppgavene i tett samarbeid med teamet til kunden. Det som er en viktig fordel med å bruke TheVIT er at siden team-arbeid er sentralt – og en av verdiene til selskapet – får man hele TheVIT sin kompetanse tilgjengelig ved mer komplekse oppdrag. Da skreddersyr vi et team som jobber sammen for å løse kundens utfordring.

Hvilke trender ser du i bransjen?

Jeg ser at trenden går i retning av oppgaveutsetting. Sterkere samarbeid via digitale løsninger har gjort det enklere for våre rådgivere å føye seg sømløst inn i kundens organisasjon, slik at de kan bidra til innovasjon og optimalisering. Men også når vi er på plass fysisk hos kunden, blir vi raskt oppfattet som en del av kundens organisasjon.


En annen viktig trend er digitaliseringen av økonomi- og administrasjonsprosesser. Det finnes riktignok svært mange digitale økonomistyringssystemer, men det er fortsatt ikke så vanlig å kombinere informasjon fra de ulike systemene for å samle relevant informasjon på et sted, i form av et oversiktlig kontrollpanel med nøkkeldata. Vi kommer derfor til å fortsette med å utvide forretningsområdet Business Intelligence med våre egne utviklere. På denne måten kan vi gjøre det enklere for ledere å ta gode avgjørelser ved hjelp av løsningene våre.

Har du et personlig forhold til Tyskland?

Handelskammeret har jeg vært i kontakt med for første gang for mer enn 20 år siden etter at jeg flyttet til Norge. Gjennom alle disse årene har jeg bygget opp et stort bransjeoverskridende nettverk og holdt meg oppdatert på bilaterale temaer, noe som har vært veldig nyttig i jobben min. En del av kontaktene mine har oppstått via Handelskammeret.

Vil du finne ut mer om TheVIT? Kontakt gjerne Martin Strehl under martin.strehl@thevit.no eller Tlf. +47 926 18 247 .