Norge – digitalt forbilde for Tyskland

Ifølge opinionen i Tyskland kan landets digitale utvikling forløpe hurtigere og bedre, og mange bekymrer seg for at Tyskland kan havne i digital bakevje. Det tyske konsulentselskapet for teknologiledelse, Detecon, ser dog positivt inn i fremtiden.

Firmaet ble grunnlagt i 1977 og har siden den gang utviklet seg til en globalt tilstedeværende bedrift med 14 utenlandske filialer. Detecon forener over 40 år med erfaring innen klassisk ledelseskonsultering med teknologikompetanse, med hovedvekt på digital transformasjon.

Norge som digitalt forbilde i Europa

– Norge er på mange måter et forbilde når det kommer til digitalisering, også hva gjelder den norske befolkningens mentalitet: Nordmenn er svært åpne og begeistret for bruken av digital innovasjon, forteller Andreas Penkert, Associate Partner i Detecon, og peker på at dette nok er en avgjørende drivkraft for at digitaliseringen i Norge går så vellykket.

For de fleste nordmenn hører digitale løsninger hverdagen til: byråkratiske prosesser forløper digitalt, reisekort til offentlig transport kjøpes i en app og på loppemarkedet betaler man med Vipps. Ved sitt første besøk i Norge, merket Penkert i hvor stor grad digitale verktøy forenklet livene til folk.

– Ser man på denne utviklingen med tyske briller, er personvern det første som kommer opp, forteller han, og poengterer at det hadde vært spennende å få innblikk i hvordan Norge har løst slike kritiske hindre og problemer knyttet til digital transformasjon og om man i alle fall delvis skal adaptere disse i Tyskland eller bruke dem som forbilde.

– Ofte blir det argumentert for at Norge bare har en brøkdel av Tysklands befolkningstall, men er det virkelig den avgjørende grunnen?

Stort potensial i Tyskland

I forbindelse med intervjuserien «Digitalisering, Europa» intervjuer Detecon ulike personligheter fra næringsliv, politikk, media og forskning som gir et helt personlig blikk på status quo innen digitalisering i Tyskland og Europa. Resultatet av utspørringen viser at Tyskland faktisk har både potensialet til og forutsetningen for å utvikle verdensledende digitale innovasjoner. Penkert deler dette positive perspektivet:

– Jeg ser ikke så mørkt på saken som den ofte blir fremstilt. Vi har nemlig alle midler og kapasiteter i Tyskland til å få i gang prosessen og på sikt nå igjen mye.

Han betoner også at Tyskland og Norge kan profittere fra hverandre: – I Norge er mange innovative digitale bedrifter aktive i ulike bransjer. Selvfølgelig er dette markedet spennende for et konsulentfirma som oss: Her finnes det mange muligheter for å sammen utvikle og implementere nye digitale forretningsmodeller.

Sophia Bohn