Norsk bedrift skal lære tyske bedrifter å flytte

I november 2020 åpnet norske First Mover Group (FMG) sitt første kontor i Tyskland. FMG er den ledene aktøren i Skandinavia på bedriftsrådgivning, -flytting og møbelmontasje og har over de siste 15 årene utviklet og profesjonalisert det skandinaviske markedet. Nå står Tyskland for tur: Daglig leder for det nye, tyske firmaet er en kjent skikkelse i vårt nettverk: Martin Grønberg Myrold var i 2016 styreleder i AHK Oslo Young Professionals og har mange års erfaring innenfor bedriftsflytting og arbeidsplassutvikling fra Norge og Tyskland.

Hvorfor er Tyskland et attraktivt marked?

Tyskland er et stabilt marked med veldig mange bedrifter og dermed kontorlokaler. Vekstmulighetene for oss er enorme her. Samtidig ser vi at det er åpninger i et underutviklet marked for gode og profesjonelle aktører. Bedriftsflytting er så mye mer enn bare den operative gjennomføringen. Forberedelsene starter egentlig allerede med planleggingen av en organisasjonsendring eller behovet for nye kontorer eller kontorløsninger. Alt henger sammen, og vårt tjenestespekter dekker hele prosessen fra endringsbehovet oppstår til selve innflyttingen.
Covid-19-pandemien har ført til at mange bedrifter tvunget til å tenke over hvordan de skal organiseres i fremtiden. I mange tyske bedrifter har kontorene og organisasjonen knapt endret seg de siste 30 årene fordi behovet ikke har vært der. Men det har skjedd en drastisk utvikling i arbeidsmarkedet de siste årene og dette merkes nå også for fult i Tyskland. Med vår erfaring og kunnskap fra det skandinaviske markedet kan vi være en pålitelig partner for disse bedriftene, og det ser vi som en stor mulighet.

Hvilken merverdi tilbyr FMG til tyske selskaper?

Et ideelt oppdrag for oss er kombinasjonen av å være tidlig involvert i prosessen som rådgivere og våre operative tjenester når et selskap står foran organisatoriske endringer eller leiekontrakten utgår. Jo tidligere vi er inne i prosessen, jo mer verdi kan vi skape for kunden. Vi kjører da prosessen fra behovsanalyse via utforming av kontorlokalene til logistiske aspekter som flytting, møbelmontering og IT-anskaffelser – men også bærekraftig håndtering av det gamle kontorinteriøret.

Vi gjennomfører også mange rene flytteoppdrag. Et ønske er å profesjonalisere leverandørmarkedet i Tyskland med vårt helhetlige relokasjonstilbud, slik vi allerede har fått til i Norge. Kunden skal utvikle en forståelse for at moderne arbeidsomgivelser kan ha en positiv effekt på verdiskapning og at firmaflytting er mer enn å transportere pappesker.

Vår erfaring viser at flytteprosessen nesten alltid blir undervurdert og ofte anses som stressfaktor, ikke en mulighet. Med en profesjonell partner som oss kan medarbeiderne fortsette å konsentrere seg om kjernevirksomheten og ikke bli unødvendig berørt av flytteprosessen. Det er kritisk å involvere de ansatte i prosessen, men vi opplever at den totale kostnaden er og belastningen på organisasjonen er lavere når oppgavene ikke må organiseres internt.

Hvorfor har dere valgt å slå dere ned i Krefeld, Nordrhein-Westfalen?

I første omgang ønsker vi å bygge en sterk tilstedeværelse regionalt i Tysklands mest folkerike region. Med sin gode infrastruktur og sentrale beliggenhet ligger Krefeld strategisk godt til. 13 millioner mennesker bor innenfor en times biltur unna og markedet i Nordrhein-Westfalen er større enn Norge og Sverige til sammen. Store byer som Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln og området rundt er attraktive lokasjoner for bedrifter og tilbyr dermed utmerkede forretningsmuligheter for oss.

Er det en fordel å ha skandinaviske røtter for å lykkes med forretninger i Tyskland?

Skandinavia er kjent for å være en foregangsregion når det kommer til teknologisk adapsjon og samfunnsutvikling. Det reflekteres godt i våre tjenester og måter å jobbe på, og gjør at vi skiller oss ut fra mange av våre lokale konkurrenter.

Samtidig, for å lykkes med forretninger i Tyskland er det etter min mening helt nødvendig å snakke tysk, eller i det minste ha en god tysk partner. Vi bygger derfor opp et team som foruten meg består av lokale ansatte som er godt kjent i bransjen.

Aktører som Norsk-Tysk Handelskammer (AHK) eller de lokale industri- og handelskamrene (IHK) har vært gode partnere for oss i oppstarten fordi vi her får informasjon, synlighet og relevante kontakter. Vi ser også her en mulighet for oss i å kunne bistå norske selskaper som ønsker å opprette kontorer i Tyskland lokalt, selvfølgelig i samspill med de eksisterende aktørene.

Hvordan påvirker koronapandemien aktivitetene til FMG?

På lang sikt så ser vi gode muligheter fordi pandemien tvinger frem nytekningen rundt organiseringen av arbeidsplasser, og det vil skape spennende prosjekter for oss. Samtidig er vi selvfølgelig også truffet av usikkerheten i markedet og at mange selskaper er avventende med nye investeringer.

Hvilke trender ser dere innen organisering av arbeidsplasser?

En moderne arbeidsplass skal være motiverende og fremme kreativitet og innovasjon, den skal være effektiv og transparent og legge til rette for kommunikasjon, og ikke minst ha et sterkt fokus på den ansattes ved og vel. Vi ser mindre hierarkiske organisasjonsstrukturer og fokuset ligger på fellesskap og kollektive prosesser. At enhver medarbeider har eget kontor er for lengst avleggs i Norge, men fortsatt regelen i mange deler av Tyskland. I fremtiden kommer vi til å bruke kontorer på en annen måte og vi mener at det må skapes arbeidsplasser som fremmer godt felles samarbeid, men som samtidig tar høyde og tilrettelegger for individuelle behov. Dette er ikke enkelt, og vi ser mange tilfeller av at fokuset på design og trender blir for stort, dessverre på bekostning av funksjonelle løsninger som faktisk reflekterer de ansattes behov. Når det gjelder arbeidsplassdesign tenker vi fremfor alt på mer fleksible men funksjonelle løsninger.

Ellers ser vi at siden pandemiens begynnelse har hjemmekontor blitt en del av hverdagen til de fleste bedrifter. I Norge har dette vært en utbredt praksis lenge, men det var ingen selvfølge i Tyskland for bare 10 måneder siden. Fordi mange bedrifter opplever positive effekter av mobile arbeidsløsninger og samtidig står over for strengere hygienerutiner på sine kontorer, kommer eksempelvis hjemmekontor til å være en vesentlig del av fremtidens arbeidsplasser.

Hvordan ser planene deres for de neste årene ut?

Vi er i gang med å finne bransjepartnere og bygge opp et godt nettverk. Fokuset neste år ligger først og fremst i å bli bedre kjent med det tyske markedet, vise tyske selskaper at vår integrerte tilnærming til flytteprosesser skaper merverdi, og gjennomføre gode prosjekter som gjør oss synlige i markedet. Flytte- og rådgivningsbransjen er preget av jungeltelegrafen og gode referanser er den beste døråpneren. Med vårt første kontor utenfor Skandinavia ønsker vi gjennom god kvalitet, transparente prosesser og fokus på kundens behov å oppnå samme suksess som i våre hjemmemarkeder. Lykkes vi med dette, er det et godt grunnlag for videre vekst i Tyskland og kanskje andre attraktive markeder.