Ny Tyskland-strategi fra regjeringen

Fredag lanserte den norske regjeringen en oppdatert Tyskland-strategi med den tyske utenriksministeren Heiko Maas som gjest.

– Mye har skjedd siden 2014, spesielt i internasjonal politikk. Derfor har jeg tatt initiativ til oppdatering av regjeringens Tyskland-strategi, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Strategien, som for første gang ble utgitt i 1999, er den fjerde i sitt slag og skal ifølge regjeringen være et virkemiddel for en helhetlig, strategisk og samordnet norsk tilnærming til Tyskland. Tyskland-strategien 2019 skisserer viktige mål knyttet til norsk-tyske samarbeidsområder innen politikk, næringsliv, forskning, utdanning og kultur.

Bakgrunnen for strategien er Tysklands sentrale posisjon i EU og Europa samt landets rolle som Norges viktigste handelspartner.

– Det norsk-tyske forholdet er svært godt, og vi har et omfattende samarbeid. Norge og Tyskland har sammenfallende synspunkt på svært mye, ikke minst vektleggingen av multilateralt samarbeid og ein regelstyrt verdensorden, sier statsråd Søreide.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas var til stede i Oslo da strategien ble presentert og uttrykte velvillighet overfor det norsk-tyske samarbeidet.

– Tyskland ser ofte nordover for inspirasjon. Vi ønsker å lytte til Norge og investere i vår relasjon, fortalte Maas.

Viktige mål for næringslivet

I strategien heter det blant annet at regjeringen ønsker «å støtte den norske næringslivssatsingen på det tyske markedet gjennom rådgiving, profilering og samarbeidstiltak med næringene». Et av tiltakene som skisseres i denne forbindelse er et mer synlig nærvær på tyske industrimesser og å bygge og vedlikeholde nettverk mellom norske og tyske bedrifter.

Regjeringen ønsker også at Norge skal fortsette «å være en stabil og sikker leverandør av energi til det tyske markedet og en viktig bidragsyter til og samarbeidspartner for Tysklands innsats for energiomstilling og for å nå klimamålene i Europa». Som tiltak her nevnes blant annet synliggjøring av Norges satsing på det grønne skiftet og drøfte relevant energi-, klima- og miljøteknologi – eksempelvis karbonfangst og –lagring (CCS) – gjennom dialog, seminarer og workshops med Tyskland.

Norsk-Tysk Handelskammer er veldig fornøyd med at Tyskland-strategien igjen settes på dagsorden og ser fram til å være en relevant partner for å styrke det norsk-tyske samarbeidet ytterligere fremover.

Lanseringen av strategien fant sted i forbindelse med en ny stortingsmelding om Norges interesser i multilateralt samarbeid. Tyskland-strategien kan leses i sin helhet på norsk her og på tysk her.