Nytt liv til gamle elbilbatterier

BMW gir brukte elbilbatterier nytt liv i en batteripark for lagring av strøm. Batteriparken lagrer og forsyner blant annet strøm fra vindmøller til konsernets fabrikk i Leipzig. Den er derfor et eksempel på hvordan gjenvinning av elbilbatterier også kan fremme desentral og grønn energi.

Elbilsalget øker på verdensbasis, og Norge er et foregangsland på dette området. Elbilene utgjør en stor del av den norske bilparken: Om lag hver femte bil som nå selges i Norge er elektrisk, og hele 16 prosent av BMWs totale produksjon av elbilmodellen i3 selges i Norge. Med en økende bruk av elbiler kommer en naturlig problemstilling: Hva skjer med batteriene til elbilene etter at levetiden er over? Akkurat dette har BMW kommet opp med en innovativ løsning på.

I oktober 2017 lanserte BMW en batteripark som lagrer og forsyner strøm til fabrikken i Leipzig, som blant annet produserer konsernets elbiler. Det som er spesielt med batteriparken er at den består av brukte batterier fra elbilmodellen BMW i3. Batteriparken benytter seg av opp til 700 batterier med en samlet ytelse og kapasitet på henholdsvis 10 MW og 15 MWh – dette tilsvarer 100 000 km i kjørelengde med modellen. Batteriparken kan i tillegg utvides, og man kan tenke seg at teknologien også kan overføres til andre steder, enten i stor- eller småskala. Selv om batteriparken hovedsakelig skal basere seg på brukte batterier, må det i en kort fase suppleres med nye batterier – «dette er fordi de fleste elbilbatteriene fremdeles er i bruk på laeveien», understreker BMW i en pressemelding. 

Stabiliserer strømnettet

Strømmen som lagres i batteriparken kommer hovedsakelig fra de fire vindmøllene på fabrikkens område. Man kan se for seg en situasjon hvor det ikke blåser og fabrikkens kraftforbruk er høyt. I stedet for å belaste strømnettet med store uttak, bidrar batteriparken til å holde strømnettet stabilt. De store uttakene kan da gjøres fra batteriparken. På lik linje vil også batteriene ha mulighet til å motvirke overbelastning av strømnettet, samtidig som at den fornybare vindkraften blir gitt forrang og utnyttet skikkelig. Til dette har BMW utviklet en egen programvare som optimaliserer energibalansen, fremhever BMW-sjef Harald Krüger til bilmagasinet Automobil Produktion.

Ikke bare går BMW foran som et godt eksempel på hvordan man kan utvide levetiden til bilbatteriene, men de tilrettelegger også for desentral og grønn energi. Strømmen er kortreist og man får utnyttet kapasiteten til den fornybare energien bedre, noe som er et hjørnestenselement i den tyske regjeringens fornybarstrategi «Energiewende». «Batteriparken muliggjør nye potensialer i form av kostnads- og energieffektivitet i tillegg til at den bidrar til en reduksjon av CO2-utslipp i energisektoren», poengterer BMW i pressemeldingen.

Det er ikke forunderlig om elbilene som i dag ruller rundt i Norges kriker og kroker vil få et nytt liv som strømlager i Leipzig eller et annet sted i fremtiden.

Robin Gaarder Reese

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *