Omstilling i bilbransjen

Bilbransjen står overfor store endringer. Direktør for konserninformasjon og samfunn i Møller Mobility Group, Paul Hegna, gir oss et innblikk i hvordan de jobber med bærekraftig mobilitet.

Hva legger dere i begrepet «bærekraftig mobilitet»?

Paul Hegna: Norge har sluttet seg til Paris-avtalen og må derfor gjennomføre en nødvendig og fremtidsrettet omstilling av transportsektoren for å få ned klimagassutslippene. Enkelt sagt må vi bruke det vi har mye smartere enn vi gjør i dag. Derfor er nye og energieffektive mobilitetsløsninger også en del av vårt samfunnsoppdrag.

Møller Mobility Group har i mer enn 80 år bidratt til samfunnsutvikling og mobilitet i Norge. Nå forbereder vi oss på morgendagen, som vil være ganske annerledes enn gårsdagen. Vår kjernevirksomhet, bilbransjen, står overfor store omveltninger. Elektriske biler og autonome kjøretøy er en del av fremtiden.

En viktig del av vår nye strategi er å ta en sentral posisjon innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter. Her har vi verdens største bilprodusent Volkswagen Group i ryggen. Mobilitet, digitalisering og bærekraftige løsninger er industriens viktigste drivere fremover, i tillegg til bilsalget slik vi kjenner det i dag.

Det innebærer at vi i Møller Mobility Group forbereder oss på å erstatte mer enn 30 prosent av dagens inntekter fra nye mobilitetstjenester innen 2030. I løpet av 2017 har vi derfor skiftet navn fra MøllerGruppen til Møller Mobility Group, lansert bildelingstjenesten Hyre og etablert MobilityLab sommeren 2017.

Hvordan jobber Møller Mobility Group for å nå det formulerte målet om å være best på ladbare løsninger?

Vi har de siste årene tatt en lederposisjon på ladbare biler. I år vil mer enn halvparten av våre Volkswagen være ladbare. Vi har en klar ambisjon om at vi etter 2025 kun kommer til å selge ladbare biler i Norge. Vi har de siste årene gjort store investeringer hos våre forhandlere og gjennomført omfattende opplæringsprogrammer for våre medarbeidere som skal gjøre oss i stand til å bli best på ladbare biler. Vi er også svært takknemlig for Volkswagen-konsernets omfattende investeringsprogram og satsing på elektriske biler.

Volkswagen Group har lansert bilindustriens mest ambisiøse elektrifiseringsinitiativ med «Roadmap E». Dette innebærer blant annet at konsernets merkevarer skal lansere 80 elektriske modeller innen 2025. Av disse vil rundt 50 være helelektriske, mens 30 vil være ladbare hybrider. Satsingen vil medføre at Volkswagen har elektriske utgaver av hele sin modellportefølje senest innen 2030.

Volkswagen-fabrikken bygger også verdens største batterifabrikk i tillegg til at det jobbes massivt med å bygge ut ladeinfrastrukturen i Europa og USA. I Europa bygges ladenettverket med 350 kilowatt ultrahurtigladere som skal sørge for å fylle batteriene på kort tid. Bygging av ladestasjoner begynte allerede i 2017 og målet er å ha på plass 400 ladesteder i Europa innen 2020. I Norge bygges stasjonene i samarbeid med Circle K.

Når vil det være flere elbiler enn dieselbiler i Norge?

Det vil ta mange år før majoriteten av bilbestanden i Norge vil være elbiler, men salget av elbiler har allerede passert alle andre drivlinjer i Norge. I første halvår ble det for første gang registrert flere elbiler enn noe annen drivlinje. Elbilandelen var på 26 prosent mot diesel-
andelen på 17 og bensin på 24 prosent. Ladbare hybridbiler utgjorde også en stor andel på over 20 prosent.

Dere satser på fremtidens mobilitetsløsninger og har etablert både MobilityLab og bildelingstjenesten Hyre. Kan du fortelle litt om hva disse går ut på?

Vi tror at transportbehovet vil øke betydelig mot 2030 og alt tyder på at bilrelatert transport fortsatt vil være betydelig. Det er imidlertid stor grad av usikkerhet knyttet til framtidens eierskapsmodell, og vi har etablert MobilityLab for å få innsikt og bygge kunnskap innen smart og urban mobilitet, være posisjonert for å identifisere og agere på kommersielle muligheter og øke kredibilitet og fotavtrykk innen mobilitet. Dette er en viktig satsing for oss og vi er glade for å ha med på laget solide, strategiske partnere som Transportøkonomisk Institutt, Oslo kommune, Telenor, If, NSB, Circle K og Posten.

Måten mennesker og varer beveger seg på er i forandring. Møller Mobility Group ønsker å være ledende i utviklingen av fremtidens mobilitetsløsninger, og har derfor tatt initiativ til en ny og moderne bildelingstjeneste gjennom å inngå et samarbeid med gründerselskapet HYRE.

Gjennom en digital nøkkel tilrettelegger HYRE for at kundene enkelt kan dele bilen med andre når de ikke bruker den selv. Bildelingstjenesten representerer den første av flere satsinger som vil komme fra Møller Mobility Group de kommende årene. Når bildeling og andre delingstjenester blir et vanlig tilbud er det naturlig at vi vil være en ledende leverandør også til disse tjenestene.

Økt salg av elbiler i Norge vinkles som oftest som noe positivt, men finnes det også utfordringer knyttet til dette?

I det store bildet er dette en svært positiv utvikling. Det er imidlertid viktig at tempo for innfasing av så ny teknologi er tilpasset infrastrukturen, slik at våre kunder får et tilstrekkelig godt tilbud og bilbransjen nok tid til å tilpasse seg samt sørge for at våre medarbeidere har den kunnskap som skal til for å håndtere en stor mengde elektriske biler.

Intervju: Hilde Bjørk