Skaper plattform for bilateralt hydrogensamarbeid

100 deltakere var til stede da 18 bayerske og norske hydrogenaktører presenterte sine løsninger og samarbeidsbehov i en workshop organisert av Norsk-Tysk Handelskammer og det bayerske hydrogensentret H2.B.

Blant de 18 som presenterte var komponent- og teknologileverandører, industriaktører, konsulenter og forskningsaktører med kompetanse innen hele verdikjeden, fra forskning og utvikling til produksjon og anvendelse av hydrogen.

– At så mange norske og bayerske hydrogenaktører deltok for å vise hva de kan tilby og hva de er ute etter, vitner om et behov i markedet for både samarbeid og plattformer som tilrettelegger for dette. Vi ser fram til å følge samarbeidsprosjektene som springer ut fra denne workshopen, kommenterer Hanne Marit Grønning Strand, senior prosjektleder i Norsk-Tysk Handelskammer.

Bayern satser på hydrogen

Workshopen er en videreføring av et hydrogensamarbeid med Bayern som startet høsten 2020 i forbindelse med Norsk-Tysk Handelskammers høstmøte. H2.B er et statlig initiert strategi- og koordinasjonssenter for hydrogennæringen i Bayern, med formål å styrke og utvikle hydrogenøkonomien i tråd med delstatens hydrogenstrategi. Sentret har over 150 medlemmer fra hele verdikjeden.

– Vi vet alle at hydrogenøkonomien ikke stopper ved landegrenser. Bayerns styrke ligger i teknologiutvikling og forskning. Norge har stort potensial for produksjon og bruk av hydrogen, blant annet innenfor industri og maritim sektor, uttalte Fabian Pfaffenberger, leder for offentlighetsarbeid ved H2.B, i sin innledning av workshopen.

Norge er med

Partnerskapet med Norsk Hydrogenforum og H2cluster Norge bekrefter at interessen i bilateralt samarbeid også er sterk fra norsk side.

– Vi er glade for et godt samarbeid i den norsk-tyske arbeidsgruppen for hydrogen. Det er viktig med kontinuerlig dialog og å lære av hverandre. Tyskland er viktig for Norge fordi landet har en ambisiøs hydrogenstrategi og er avhengig av å importere hydrogen. Vi har også sammenfallende utfordringer knyttet til maritim- og tungtransport, sa Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

Viktig tema for Norsk-Tysk Handelskammer

Hydrogen er et kjerneområde for Norsk-Tysk Handelskammer. Gjennom handelskammerets bilaterale arbeidsgrupper for hydrogen samles eksperter fra Norge og Tyskland for å utforske potensialet for samarbeid og definere viktige tema i norsk-tysk forretningskontekst. Vårt posisjonspapir om hydrogen identifiserer syv samarbeidsområder mellom Norge og Tyskland. Temaet vil også være sentralt i vår årlige German-Norwegian Energy Dialogue som finner sted digitalt i mai og juni 2021.