Mulighetens øyeblikk: Tysk helsevesen digitaliseres

Gjestekommentar fra Ole Christian Ruge, daglig leder i Denova Impuls.

Fra å forholde seg avventende og konservativt til digitalisering av helsevesenet, har Tyskland plutselig vendt seg rundt og er nå i ferd med å bli toneangivende på området. Det burde norske leverandører utnytte.

Under helseminister Jens Spahns ledelse har på mindre enn to år tre oppsiktsvekkende lover om digitalisering og metodeskifte i helsesektoren allerede kommet seg gjennom godkjennelse i Forbundsdagen. I desember 2019 ble den digitale behandlingsloven (DVG), som åpner for behandlingsapper og digitale hjelpemidler på resept (DiGA), vedtatt. Sykehusframtidsloven (KHZG) trådte i kraft 29. oktober 2020 og trekker opp rammene til komplett digitalisering av sykehusene over hele Forbundsrepublikken. Mens den digitale forsynings- og pleiemoderniseringsloven (DVPMG) ble vedtatt 20. januar i år og innfører apper for oppfølging, egenpleie og egenutvikling (DiPA) også i omsorgssektoren.

I en tid der befolkningen i Europa lever stadig lenger og får stadig lavere yrkesdeltakelse ligger Tyskland på førsteplass. 22 prosent av den tyske befolkningen er over 65 år, bare seks prosent av disse er i daglig arbeid (2019). Dette betyr på kort sikt en stor utfordring for Europas største og dyreste helsevesen. Her ligger nok den store motivasjonen for digitalisering: Å bygge et system som kan betjene og behandle flest mulig pasienter i alle aldre med digitale hjelpemidler hjemme, og ikke bare på overfylte sykehus. Situasjonen etter utbruddet av pandemien, med reiserestriksjoner og isolasjon, har gjort behovet enda større.

De nye helselovene er blitt utformet og vedtatt så fort, og i en atmosfære preget av kreativitet, servicevennlighet og finansiell velvilje, at man knapt kjenner igjen den klassiske tyske «Beamter»-holdningen. Det nasjonale helsedepartementet (BMG) oppfordrer dyktige teknologer fra europeiske land til å delta og utforme det digitale helsesamfunnet. Hvilke konkrete muligheter åpner de ulike lovene for norske leverandører?

Raskere til målet!

DVG etablerer retten til at digitale helseanvendelser (DiGA) kan skrives ut på resept og refunderes av helseforsikringen. En DiGA er en app som lar pasienten ta aktiv del i egen behandling. Fra telefonen registrerer pasienten sykdomsforløpet og egen tilstand, mens telefonen kanskje leser av blodtrykket og søvnrytmen hennes fra sensorer hun har tilgjengelig. Ut av dette gir systemet veiledning til øvelser eller endring i adferd og medisinering, mens legen har innsyn og melder seg ved behov.

Fra 2020 kan alle tyske leger skrive ut resepter på DiGA-er, betalingen overtar de offisielle tyske sykeforsikringene. Ordningen forvaltes av BfArM (legemiddelverket), som har laget et nettbasert register der DiGA-ene allerede har begynt å strømme inn. De har også lagt ut en god rettledning og etablert en «Fast Track»-søknadsprosess på maks tre måneder med veiledningstimer etter ønske.

For deg som norsk produktleverandør med en helseapp i sortimentet, betyr DVG en oppsiktsvekkende mulighet. At helsedepartementenes nasjonale godkjennelsesmyndighet stiller seg tilgjengelig for nettmøter med søkeren, der dennes løsning og utfordringer diskuteres åpent «over bordet», bryter positivt med tidligere oppfatninger av tysk byråkrati. Søknadsprosessen og den endelige godkjenningen etter bare tre måneder, løser også behovet ditt for å finansiere produktet gjennom det tyske refusjonssystemet. Det er et så stort skritt framover at det er vanskelig å fatte for dem som ikke har vært gjennom lange søkeprosesser med de tyske forsikringskassene, deres nasjonalråd og helsevesenets forskjellige direktorater for tilsvarende formål.

Som mangeårig markedsdirektør er det viktig for meg å understreke at det å få produktet sitt inn i et nasjonalt register ikke løser alle utfordringer, selv om det er fordelaktig. DiGA-registret kommer etter hvert til å inneholde tusener av apper. For at legen skal skrive ut din app over andre, må han kjenne den og forstå hva den gjør. Som leverandør gis du ikke lov til å markedsføre deg overfor pasientene, men legene kan og bør du både informere og kommunisere med.

Et eksploderende marked for digitale løsninger

KHZG markerer en kraftig satsing i retning av et digitalt tysk sykehusvesen. Tysklands 1 925 offentlige, private og veldedige sykehus skal «på nett». Det skal blant annet utvikles digitale pasientportaler, beslutningsstøtte, telekonsultasjoner, telemedisinering og ikke minst et komplett 5G-nett med tilstrekkelig datasikkerhet. Totalt elleve systemområder er definert i loven. Prosjektene skal defineres av sykehuseierne og godkjennes av departementet i løpet av 2021. Gjennomføringen skjer i løpet av 2022-23. Forbundsdagen og delstatene har til sammen lagt 4,3 milliarder euro på bordet til finansiering av arbeidet, og alle europeiske systemleverandører kan bli med i konkurransen.

For deg med løsninger som kan passe innunder de elleve systemområdene i loven, betyr KHZG at mange av Tysklands sykehus i år faktisk søker etter løsninger som din. Sykehusene eies av delstatene, forbundsstaten, private selskaper, veldedige organisasjoner og kommunene. En naturlig første innfallsport for deg som leverandør er de 16 helsedepartementene. Disse eier alle «universitetssykehusene», som med sin nærhet til universitetsmiljøet har en naturlig interesse for innovasjon.

KHZG retter seg mot sykehusene og deres eiere, ikke mot leverandørene. Du vil derfor neppe finne en instans som målrettet hjelper norske leverandører frem, ingen veiledningsmøter etter avtale og ingen gratis lunsj. Imidlertid er det jo slik at i et «Klondyke» som dette, der alle kunder du drømmer om skal investere samtidig i løsninger som kan ligne på din, er det verdt bryet å gjøre seg gjeldende. De kommende tre årene får et sterkt søkelys på digitalisering. Jeg antar at det vil reflekteres i en åpenhet og interesse fra sykehuseierne til å diskutere nærmest ethvert tema som har med dette å gjøre.

Helseapplikasjoner får vi også i pleiesektoren

Med DVPMG får tyskerne også DiGA for pleietrengende, nemlig DiPA. Med en DiPA skal du som for eksempel bor i omsorgsbolig og følges opp av hjemmetjenesten, kunne aktivisere deg, stabilisere din egen helsetilstand gjennom trening og føle større trygghet. Helsedepartementet (BMG) er gitt fullmakt til å gå videre og utrede hvordan DiPA skal finansieres. De skal inn i samme nasjonale register som DiGA, men detaljer rundt utskrivning og bruk er ikke klare ennå.

For deg som utvikler apper for pleieberettigede er det foreløpig bare å være skjerpet når BMG straks kommer tilbake med en forordning om praktisk godkjennelse, registrering og finansiering av DiPA. Her kan det skje spennende ting som også gjelder deg. Er du tidlig ute vil du kanskje til og med kunne bidra til å sette standard for digitalisering av tysk pleiesektor?

Gjennom kunnskapsklyngen Norway Health Tech er jeg i kontakt med mange selskaper i oppstartsfasen som ser på Tyskland som et spennende marked. Andre, med lengre fartstid, har kanskje allerede gjort sin entre? Til alle disse vil jeg anbefale å sette seg inn i de nye tyske lovene og se hva man eventuelt kan bidra med. Men glem ikke; Tyskland er et kunnskapsrikt land med sterke tradisjoner for planlegging, dokumentasjon og langsiktighet. Å ile over grensen uten tilstrekkelig forarbeid vil ikke lønne seg, men er man i riktig fase kan dette være mulighetenes øyeblikk.