Power to Change – Energikonferansen 2018

«Tysk energi- og klimapolitikk drives i altfor stor grad av slagord uten klare strategier», hevdet Dr. Felix Matthes fra Öko-Institut på den 8. energikonferansen arrangert av Norsk-Tysk Handelskammer. Årets tittel «Power to Change» pekte nettopp på denne problemstillingen: I hvilken grad kan vi se politisk vilje til forandring, og hva må til fra næringslivets side for at det grønne skiftet skal bli en realitet?

Anja Bischof fra DEA påpekte at olje- og gasselskapene må gjøre seg konkurransedyktige i det grønne skiftet ettersom naturgass spiller en viktig rolle i utfasingen av kullkraft.

Et tema som ble tatt opp gjentatte ganger var behovet for omstilling i transportsektoren. Marit Kristine Vea, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, understreket at utslippsreduksjon i transportsektoren står høyt på regjeringens agenda. Fra Christoph Erdmenger ved samferdselsdepartementet i Baden-Württemberg hørte vi om delstatens mål og tiltak for miljøvennlig mobilitet frem mot 2030, som blant annet innebærer en dobling av kollektivtransporten. Han viste også til at elbilsalget i Tyskland har fordoblet seg på ett år.

Et høydepunkt var da Haakon Gløersen fra Siemens presenterte selskapets innovative løsning for omstilling i tungtransporten: eHighway er en teknologi som gjør at lastebiler kan kjøre på strøm ved hjelp av installerte overledninger og samtidig lade batteriet for også å kunne kjøre til og fra den elektrifiserte motorveien.

Professor Kurt Rohrig ved Fraunhoferinstituttet IEE presiserte at digitalisering er en essensiell faktor i det grønne skiftet: «Uten digitalisering kan vi ikke imøtekomme etterspørselen i fremtidige energimarkeder», hevdet han. Videre ble sektorkobling fremhevet som en døråpner for nye forretningsmodeller. Hans-Joachim Polk fra VNG nevnte at dette er et felt der gass- og kraftbransjen kan og bør drar nytte hverandre.


Informasjon om konferansen samt presentasjonene finnes på vår nettside, og bilder fra arrangementet finnes på vår flickr-konto.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *