Prognoser 2019: Motvind for tysk økonomi

Dr. Eric Schweitzer, President i det tyske handelskammernettverket (DIHK)

Konjunkturen i Tyskland er på tilbakegang. Tyske bedrifter tar mer forbehold når de planlegger sine fremtidige sysler. Det viser de mange samtalene jeg har hatt med ulike bedriftsledere, og det viser også konjunkturundersøkelsen gjennomført av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK). For 2018 regner DIHK med en økonomisk vekst på 1,8 prosent. Dette er tydelig lavere enn forventningene. For 2019 forventes det riktignok en videre vekst på 1,7 prosent.

Det som først og fremst bekymrer meg er at eksporten mister mye av sin styrke. Handelskonfliktene gjør oss bedriftsledere usikre og bremser allerede nå den globale investeringsdynamikken – og det utelukkes ikke at dette vil tilspisse seg enda mer. Det er heller ikke utelukket at USA vil innføre toll på biler fra EU. Det har også oppstått ekstra usikkerhet som følge av utviklingen i enkelte nyindustrialiserte land. Gjennom devaluering av valuta og stigende oljepris er det mange kunder i verden som har lite penger igjen for produkter «Made in Germany». Samtidig rykker Storbritannias utmelding av EU stadig nærmere. Håpet om en snarlig enighet om en Brexitavtale svinner igjen og igjen. Men i mars 2019 er tiden ute.

Den største drivkraften for en fortsatt statlig vekst er det europeiske fellesmarkedet. I tillegg til det fortsatt gode arbeidsmarkedet og dets positive inntektseffekter, blir også neste års finansielle innsprøytninger, som «familieavlastningsloven» og «mammapensjon», viktige. I tillegg vil oppsvingen i byggebransjen fortsette. Bransjen profitterer på lave renter og tilflytningen til urbane områder samt de høye investeringene i infrastrukturen. Den høye sysselsettingen og stigende lønninger fortsetter å drive konsumet framover. Å få tak i fagutdannede arbeidere blir imidlertid stadig vanskeligere. Mangelen på fagutdannede er den største risikofaktoren slik tyske bedriftsledere ser det. 62 prosent mener at dette er en hindring for deres forretningsutvikling. Det er nødt til å bli satt på dagsorden. Men raske løsninger finnes ikke.

Internasjonal økonomi har betydning for den tyske konjunkturen. Desto viktigere blir det dermed at man løser innenriksproblemene. Spesielt når det gjelder temaer som utbygging av bredbånd og strømnett samt skattesystem må vi bli bedre, slik at vi selv i vanskelige tider kan levere maksimalt.

oversatt av Trine Jess