TrønderEnergi og Stadtwerke München inngår samarbeid

Pressemelding: TrønderEnergi og Stadtwerke München inngår samarbeid med en felles ambisjon om å sette fart på det grønne skiftet.

– Mer fornybar energiproduksjon er blant de viktigste tiltakene for å løse utfordringene knyttet til energi og klima. I tillegg er mer internasjonalt samarbeid om teknologi, kapital og kompetanse andre nøkkelelementer for å lykkes. Jeg er derfor veldig glad og stolt over det samarbeidet vi nå inngår med Stadtwerke München, sier Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi.

TrønderEnergi og Stadtwerke München er enige om å inngå et samarbeid knyttet til tre hovedområder:

  • Investere i eksisterende vindkraft og bygge ny vindkraftproduksjon
  • Operere vindkraft i et felles eid selskap, TrønderEnergi Vind AS
  • Dele kunnskap og kompetanse innenfor fornybar-området

– Vi hadde mange interessenter som ønsket å investere sammen med oss, men Stadtwerke München kom ut som den mest attraktive partneren. Dette skyldes at de tilbød høyest pris, at de har en industriell tilnærming som oss, og at de har de samme høye ambisjonene på energi- og klimaområdet. Det haster med å legge til rette for lavutslippssamfunnet, og blandingen av tysk og norsk kapital, kompetanse og iver etter et grønt skifte har blitt en perfekt match, sier Gjersvold.

Norge og Tyskland står overfor store endringer i energisystemene de neste tiårene, TrønderEnergi og Stadtwerke München ønsker med dette samarbeidet å bidra til å akselerere dette skiftet.

– Ved å koble tysk og norsk kapital og kompetanse kan vi bidra til å gjøre en positiv forskjell for våre to regioner og for klimaet, sier Gjersvold.

Stadtwerke München har et mål om å innen 2025 bidra til å produsere fornybar energi tilsvarende hele München bys årlige kraftbehov.

– Vindenergi har i årevis spilt en sentral rolle i Stadtwerke Münchens strategi. Sammen med vår sterke og vinddrevne partner TrønderEnergi kan vi utnytte potensialet for vindenergi enda bedre, spesielt i Nord-Europa. Med samarbeidet øker vi produksjonen av grønn elektrisitet i Europa og styrker dermed klimavern gjennom hele kontinentet. I tillegg øker vi kunnskapsbasen vår på fornybar energi-feltet og kan dermed drive utviklingen videre. Det er ikke bare våre to selskaper som kommer til å tjene på samarbeidet, men også klimaet, og dermed alle, sier Christian Vogt, Executive Vice President Corporate Investment Management i Stadtwerke München.

TrønderEnergi og Stadtwerke München vil i fellesskap eie og operere en portefølje bestående av åtte vindprosjekter.

Fire eksisterende parker:

Bessakerfjellet (Roan), Skomakerfjellet (Roan), Valsneset (Bjugn), Ytre Vikna (Vikna)

Total årlig energiproduksjon eksisterende parker: Rundt 350 GWh.

Fire nye utbygginger:

Frøya, Hundhammerfjellet (Nærøy), Stokkfjellet (Selbu), Sørmarkfjellet (Flatanger og Osen)

Total årlig energiproduksjon nye vindparker: I overkant av 1 TWh.

Stadtwerke Münchens eierandel er 70% og TrønderEnergis eierandel er 30% i porteføljen.

Selskapene oppretter også et felles operatørselskap som skal bygge, drifte og utvikle disse prosjektene videre fremover. Dette selskapet skal hete TrønderEnergi Vind, og vil være eid 51% av TrønderEnergi og 49% av Stadtwerke München.

Investeringene i de nye vindparkene vil komme på rundt 3 milliarder NOK.

Turbinleverandør vil være Vestas.

Les pressemeldingen fra TrønderEnergi her