Kronprinsens besøk i Tyskland: Norske og tyske selskaper kunngjør flere prosjekter

Det var stor oppmerksomhet rundt kronprinsparets besøk i Tyskland i begynnelsen av november. Ved siden av den offisielle protokollen, var det også aktiviteter av økonomisk art: I løpet av besøket kunngjorde flere selskaper oppstarten av bilaterale prosjekter.

I begynnelsen av november 2023 besøkte det norske kronprinsparet Tyskland. Kronprins Haakon tok turen til de tre største byene i Forbundsrepublikken: Munchen, Hamburg og Berlin. Programmet var variert. I München fikk kronprinsen, som har generals rang i det norske forsvaret, en presentasjon av stridsvognene Norge skal motta i løpet av de kommende årene. Senere holdt han en tale ved litteraturhuset i München.

Hos handelskammeret i Hamburg deltok kronprinsen på seminarer om bl.a. hydrogen og grønn offshoreteknologi – som han etter eget utsagn er spesielt interessert i. Det hele var del av det norsk-tyske næringslivstoppmøtet arrangert av Innovasjon Norge, som samlet over 400 politikere og industrirepresentanter fra begge land. Norsk-Tysk Handelskammer bidro innholdsmessig til arrangementet.

Men hvilke konkrete resultater er igjen etter besøket, med næringslivskonferansen, en statsbankett i Bayern, en tale foran Berlinmuren og et møte med den tyske forbundskansleren? En hel del, viser det seg. Her er en kort oversikt over hva som ble annonsert i løpet av kronprinsparets tre dager lange reise i Tyskland:

Norge blir partnerland på Hannover-messen

I nærvær av begge lands næringsministre signerte Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, og Dr. Jochen Köckler, styreleder i Deutsche Messe AG, en intensjonsavtale om at Norge skal bli partnerland under Hannover-messen i 2024. Med over 130 000 besøkende og 4000 utstillere er Hannover-messen verdens største industrimesse. Partnerskapet vil styrke oppmerksomheten rundt norske utstillere på messen. På Hydrogen + Fuel Cells Europe, som er en del av Hannover-messen fra 22. til 26. april 2024, vil Norsk-Tysk Handelskammer stå for organiseringen av den norske paviljongen

Intensjonsavtale mellom VNG H&V og Horisont energi

De to selskapene har inngått en intensjonsavtale om levering av blå ammoniakk fra Barents Blue-prosjektet i Hammerfest. Det tyske selskapet VNG H&V ønsker å gjøre ammoniakk tilgjengelig for sine tyske kunder, særlig fra industrien, enten direkte eller i form av hydrogen. Avtalen omfatter levering av mellom 100 000 og 300 000 tonn blå ammoniakk årlig fra 2028. Barents Blue-prosjektet fra Horisont Energi er under bygging, og forventes å bli Europas største produksjonsanlegg for blå ammoniakk etter ferdigstillelsen i 2028. Ved produksjon av blå ammoniakk utvinnes hydrogen fra naturgass, mens karbonet i gassen skilles ut og lagres under jorden. For å forenkle transporten omdannes hydrogenet først til ammoniakk, og senere tilbake til hydrogen for forbrenning.

Ammoniakkskip fra YARA

I 2026 vil det norske gjødsel- og kjemikalieselskapet Yara og det norske rederiet NCL lansere verdens første containerskip som drives direkte med ammoniakk. Det kunngjorde de to selskapene i forkant av det norsk-tyske næringslivstoppmøtet. Skipet «Yara Eyde» skal i fremtiden gå i rute mellom Sør-Norge og Nord-Tyskland. Yara International er verdens ledende leverandør og står ifølge egne data for om lag 20 prosent av den årlige omsetningen av ammoniakk i verden.

Höegh LNG vil bistå med tysk hydrogenimport

Fra 2023 ønsker det norske selskapet Höegh LNG å tilby flytende terminaler i Tyskland for import av hydrogen. Selskapet presenterte konseptet på det norsk-tyske næringslivstoppmøtet. Det finnes ennå ingen velutviklede prosesser for skipstransport av hydrogen – så langt har man først omdannet det til ammoniakk for transport (se ovenfor). Höegh LNG, som i dag er kjent for sine flytende LNG-terminaler, ønsker nå å utvide sin kompetanse innen LNG-logistikk til også å omfatte hydrogen. Ifølge selskapet kan selskapet levere infrastruktur som muliggjør import av 30 prosent av det tyske hydrogenbehovet som er forventet i 2030.

Kronprins Haakon reiste med mål om å styrke og fordype forholdet mellom de to landene på områder som energi, industri, forsvar og kultur. Prosjektene som nå er annonsert, understreker betydningen av norske-tyske relasjoner på disse områdene.

Kilder:

https://www.welt.de/wirtschaft/article248389682/Gas-Die-Hoffnung-fuer-eine-gruene-Zukunft.html

https://www.vng.de/de/newsroom/2023-11-10-horisont-energi-und-vng-unterzeichnen-absichtserklaerung-zur-lieferung-von

https://horisontenergi.no/news/horisont-energi-and-vng-sign-letter-of-intent-for-barents-blue-clean-ammonia-offtake/

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wasserstoff-diese-plaene-hat-hoeegh-lng-fuer-den-import-nach-deutschland/29487280.html