– I slike tider er det viktig å stå sammen med våre nærmeste allierte og partnere. Intervju med kronprinsen før Tysklandsbesøket

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

Det norske kronprinsparet reiser til Tyskland i begynnelsen av november. Vi har spurt H.K.H. Kronprins Haakon om hvilke mål de har for Tysklandsbesøket, hva han ser mest frem til, og om Kongehusets holdning til det grønne skiftet.   

Det norske kronprinsparet, H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, er ventet til Tyskland neste uke. Besøket i München, Hamburg og Berlin 6.-9. november 2023 vil sette søkelys på sikkerhet, energi og det grønne skiftet. I løpet av besøket vil det bli arrangert et Norwegian-German Business Summit med ministre og næringslivsrepresentanter. Vi stilte kronprinsen noen spørsmål før avreise:

Hva er grunnen til Kronprinsparets besøk i Tyskland?

H.K.H. Kronprins Haakon: Vi ser frem til å besøke våre venner i Tyskland og styrke vårt allerede gode forhold. Tyskland er en av Norges viktigste partnere i Europa i dag. Tyskland og Norge har lange og dype historiske bånd, for eksempel fra den hansatiden som strakte seg over flere hundre år. I tillegg deler Tyskland og Norge de samme verdiene og en felles forståelse av de viktigste grunnpilarene i et samfunn: demokrati, rettsstaten og menneskerettigheter. Tyskland og Norge har også hatt et godt energisamarbeid i mange tiår, og vi ønsker å ytterligere utvikle vårt strategiske partnerskap innen energi og industri.

Hva ser Kronprinsparet spesielt frem til i løpet av turen til Tyskland?

Vi ser frem til besøket i sin helhet, til å treffe mennesker og styrke vårt samarbeid. I tillegg ser vi frem til å besøke president Steinmeier og forbundskansler Scholz.

Tyskland er en av Norges viktigste partnere i Europa i dag.

H.K.H. Kronprins Haakon

Hva er Kronprinsparets viktigste mål under besøket? 

Det viktigste målet med besøket er å styrke forholdet vårt på viktige områder som energi, industri, forsvar og kultur. Besøket skjer samtidig som det pågår krig i Ukraina, og nå også i Midtøsten. I slike tider er det viktig å stå sammen med våre nærmeste allierte og partnere.

Hvordan kan Kronprinsparet i sin rolle bidra til Norges bilaterale samarbeid med Tyskland?

Vi håper at dette besøket og det gode programmet som er planlagt, vil bidra til å ytterligere styrke det gode forholdet mellom Tyskland og Norge.

I Hamburg vil besøket fokusere på CCS og hydrogen. Hva er Kongehusets holdning til det grønne skiftet?

Energikrisen understreker behovet for tempo og retning for grønn omstilling. Ved å samarbeide innen nøkkelområder som hydrogen og grønn skipsfart, kan Tyskland og Norge tilføre kraft og momentum til denne overgangen. Jeg ser spesielt frem til å lære mer om mulighetene for grønn skipsfart under mitt besøk i Hamburg.

Energikrisen understreker behovet for tempo og retning for grønn omstilling.

H.K.H. Kronprins Haakon

Hvor ser Kronprinsparet styrkene i Norges energisamarbeid med Tyskland? 

Norsk kompetanse innen olje og gass er viktig kunnskap som kan være svært nyttig for det grønne skiftet. Vi trenger ny infrastruktur for karbonfangst- og lagring, og for hydrogen. En del av løsningen for den grønne omstillingen er å fange CO2 der det slippes ut og lagre det permanent i bakken, for eksempel i havbunnen i Nordsjøen.

Norwegian-German Business Summit arrangeres fra 6. til 8. november 2023 på ulike steder i Tyskland. Arrangør er Innovasjon Norge. Delen i Hamburg 8. november blir organisert i samarbeid med HK Hamburg, NORWEP, NHO og det Nork-Tyske Handelskammeret.