Restriksjoner på forretningsreiser til hinder for internasjonal handel

Mens Europa diskuterer muligheten for felles reiseråd for EU- og EØS-land, har Norge fortsatt noen av Europas strengeste regler. Det er ikke bare reiselivet som lider under strenge reiseråd.

Ulike regler i ulike land og omfattende karantenebestemmelser skaper store utfordringer for internasjonal handel. Teknikere, montører og selgere får ikke reist til kunder i andre land. Dette medfører i verste fall at maskiner og anlegg ikke kan bli tatt i bruk eller bli reparert, og at det blir vanskeligere å knytte til seg nye kunder.

Også i Norge ser vi at reiserestriksjonene har negative effekter på næringslivet. I en undersøkelse gjennomført av Norsk-Tysk Handelskammer (AHK), svarte over 80 prosent av de responderende medlemsbedriftene at restriksjoner på forretningsreiser er en stor hindring for dem.

Dette gjelder ikke bare med tanke på arbeidskraft som skal forflyttes over landegrenser. Personlige møter er fortsatt veldig viktig:

– Selv med de innskrenkningene som er i dag, gjennomføres det fortsatt noen forretningsreiser innen bilateral handel. Vi ser allikevel med bekymring på den videre utviklingen: stadig flere reiser som har som mål å skaffe nye kunder eller prosjekt blir avlyst eller utsatt. Møter avvikles i større og større grad digitalt, men for å inngå storkontrakter trengs det personlige møter. For å sikre at slike kontrakter fortsatt kan inngås på tvers av landegrenser, burde forretningsreiser bli unntatt karantenereglene mot fremvisning av negativ test, hevder Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Ønske om mer stabilitet

De løpende tilbakemeldingene fra våre medlemsbedrifter bekrefter resultatene fra undersøkelsen. De aktuelle restriksjonene hemmer forretningsutvikling og investeringsbeslutninger.

Undersøkelsen AHK World Business Outlook, gjennomført av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) viste de samme tendensene. På bakgrunn av dette har nå flere tyske næringslivsorganisasjoner gått sammen om en oppfordring til politikerne om en nøye gjennomgang av de gjeldene bestemmelsene for å se på om forholdet mellom smittevern og økonomiske interesser stemmer.

En av tingene som trekkes fram i oppropet, er at reglene for testing, karantene og reiserestriksjoner ikke bør endres for ofte eller på veldig kort varsel. Det skaper ustabilitet og unødvendige vanskeligheter for næringslivet. For mange og omfattende regler skaper også en uforholdsmessig høy arbeidsbelastning for bedriftene, selv de som kun er aktive innenlands. Mer enhetlige og stabile regler vil både skape større oppslutning om reglene samt gjøre det enklere for både næringsliv og privatpersoner å forholde seg til dem.

Ifølge oppropet er næringslivet selv veldig interessert i å begrense pandemien for å slippe langfristige begrensinger i økonomien. Men det som blir viktig framover er å se på erfaringer og kunnskap fra bedriftene for å skape tiltak som er effektive uten for store ringvirkninger på økonomien.

Det er nå klart for en ny runde AHK World Business Outlook, og vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til å delta og komme med sine innspill. Dette er en ypperlig mulighet til å være med å påvirke politikk og næringsliv og til å sette egne temaer på dagsorden!

Undersøkelsen tar maks 5 minutter og må besvares innen 19. oktober. Den kan besvares på engelsk eller tysk her.