Smart Grid

Smarte nett og energilagring – Made in Germany

Hvordan kan tyske selskaper bidra til å gjøre det norske strømnettet smartere? 3. november pitcher åtte bedrifter fra Tyskland sine løsninger innen smarte nett og energilagring for norsk kraftbransje.

Elektrifiseringen av norske samfunnssektorer byr på utfordringer for strømnettet. Store investeringer i smartere vedlikehold og overvåkning av strømnettet er derfor nødvendig i årene som kommer. Løsninger som kan redusere utbyggingskostnader, bidra til å dempe effekttopper eller på andre måter effektivisere strømforbruket vil spille en viktig rolle i denne transformasjonen. Her kan tyske bedrifter innen smarte nett og energilagring bidra med sin ekspertise.

Gjennom Nordlink-prosjektet får cybersikkerhet i norsk infrastruktur direkte innvirkning på forsyningssikkerheten i Tyskland.

Richard Stüber, Rhebo GmbH

– Gjennom NordLink-prosjektet får cybersikkerhet i norsk infrastruktur direkte innvirkning på forsyningssikkerheten i Tyskland. Med våre spesialløsninger for industriell kontinuitet og IoT-sikkerhet ønsker vi å bistå norske industri- og energibedrifter med å sikre sine fremtidige IoT-produkter og industrielle nettverk, forteller Marketing Manager i Rhebo, Richard Stüber.

Rhebo er ett av åtte firmaer som skal presentere løsningen sin for norske bransjeaktører i forbindelse med den digitale forretningsreisen Smart Grid and Energy Storage, arrangert av Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med energiewaechter. Arrangementet er en del av det tyske næringsdepartementets eksportprogram German Energy Solutions, med formål å kople sammen tyske leverandører med norsk kraftbransje.

– Vi ser et markedspotensial i Norge for samtlige åtte bedrifter som deltar. Grunnet størrelsen på markedet og satsingen på Energiewende, har Tyskland utviklet svært gode kompetanse- og forskningsmiljøer som blant annet spirer innovative bedrifter, forteller prosjektleder i Norsk-Tysk Handelskammer, Sybille Köhler.

Et eksempel er startupen envelio, som utvikler en plattform for smartere drift av nettet. I 2017 oppsto bedriften fra et forskningsmiljø ved det tekniske universitetet i Aachen og har i dag 65 ansatte. En annen gründerbedrift på listen er Ifesca. De utvikler en programvare for prognoser og optimering og ble nettopp kåret til en av Tysklands 100 mest innovative små- og mellomstore bedrifter.

Bredt spekter av «smarte nett»-løsninger

– De fleste deltakende bedriftene har en digital produkt- og serviceportefølje, men vi har også med oss WT Energiesysteme, som blant annet konstruerer og vedlikeholder substasjoner, forteller Köhler.

Volkmar Boerner, Director Business Development i Mondas, forteller at bedriften ønsker å knytte gode kontakter i norsk energibransje og lære mer om hvilke innovative lagringsteknologier som forskes på, og hvordan mikronett og det økende antallet vind- og solanlegg i Norge overvåkes og vedlikeholdes.

– Med vår IoT-plattform kan strømselskaper optimere driften i varmenettet og betydelig senke vedlikeholdskostnadene på desentrale produksjonsanlegg, forteller han.

En annen tilbyder innen smarte nett, GridData GmbH, gir nettoperatører muligheten til å utnytte sanntidsdata i distribusjonsnettet til nettverksplanlegging og nettverksdrift.

– Ved å bruke eksisterende målepunkter eller smartmålerdata, kan man håndtere den økende nettverkskompleksiteten, forteller Manfred Reitenspieß, Business Development and Sales.

Grunnet størrelsen på markedet og satsingen på Energiewende, har Tyskland utviklet svært gode kompetanse- og forskningsmiljøer som blant annet spirer innovative bedrifter.

Sybille Köhler, Norsk-Tysk Handelskammer

Energilagring blir del av det norske kraftsystemet

Deltakerne Bae Batterien og Freqconspesialiserer seg også innen energilagringssystemer. Sistnevnte ser mange fordeler og bruksområder for sine energilagringsløsninger og omformerteknikk i Norge.

– Vår innovative teknikk stabiliserer nettet, forbedrer strømkvaliteten og ikke minst øker lønnsomheten gjennom nye energikonsepter. Desentralisert energiforsyning i landlige rom hører også til vår kjernekompetanse, sier Henning Stoppel, Technical Internal Sales, i Freqcon.

Jon Arnesen, overingeniør i avdeling for nettutvikling hos nettoperatøren Tensio TN, tror at både batterier og annen energilagring på sikt vil kunne spille en rolle i det norske energisystemet.

– Jeg tror bruk av batterier vil være mest aktuelt i lavspentnettet, mens annen energilagring kan være mer aktuelt på høyere spenningsnivå. For nettselskapene tror jeg det vil være mest aktuelt å bruke batteri som spenningsstøtte i områder med spenningsutfordringer, det vil si mindre distribuerte enheter heller enn store sentrale batteribanker.

På webinaret 3. november skal Arnesen fortelle om operatørens IDE-prosjekt (intelligent distribusjon av elektrisitet), hvor de ser på bruk av batteri som alternativ til nett og hvilke bruksområder en batteripakke kan ha.

– Målet i IDE-prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdien av disse. I vår demo skal vi plassere ut batteripakker på ulike steder i lavspentnettet, og teste en del ulike funksjoner.

Interessert i å delta? Her finner du registrering og mer informasjon. Arrangementet er gratis og finner sted på engelsk.

Tekst: Hilde Bjørk