Norsk-tysk arbeidsgruppe for hydrogen mener statsbudsjettet «mangler et klart signal»

Forslaget til statsbudsjett for 2024 er en skuffelse for hydrogenindustrien. Regjeringen har, til tross for Stortingets anmodning, ikke lagt til rette for et nasjonalt konsept for differansekontrakter. Ifølge både industrien og en studie på oppdrag fra regjeringen vil nettopp slike kontrakter være et avgjørende verktøy for å fremme utviklingen av et innenlands hydrogenmarked.

Arbeidsgruppen for hydrogen i Norsk-Tysk Handelskammer mener at det mangler et klart signal for både norsk og tysk industri.

«Å støtte etableringen av et norsk hydrogenmarked og en tilhørende verdikjede ved å stimulere til de første, større industriprosjektene er et nødvendig skritt for å kunne delta i internasjonale energipartnerskap i fremtiden. At Norge gir fra seg initiativet på dette tidspunktet, vil også påvirke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Tyskland,» uttaler Thorsten Herbert, talsmann for arbeidsgruppen.

At Norge gir fra seg initiativet på dette tidspunktet, vil også påvirke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Tyskland.

Thorsten Herbert, Arbeidsgruppen for hydrogen i Norsk-Tysk Handelskammer

Det jobbes for tiden på høytrykk over hele Europa for å etablere et hydrogenmarked. Et avgjørende punkt er utbyggingen av infrastruktur. Norge har vært og er Tysklands viktigste samarbeidspartner for pålitelig energiforsyning. Dermed er Norge også en ideell kandidat til å innta den samme rollen innen hydrogen. Alle planer hittil for utbygging av infrastrukturen tar utgangspunkt i et visst produksjonsvolum av hydrogen i Norge. I den tyske hydrogenstrategien spiller Norge allerede i dag en viktig rolle. Men for at norsk industri skal kunne oppfylle rollen som en pålitelig partner, trengs økonomisk støtte fra regjeringen.

«Regjeringen må nå iverksette det nasjonale konseptet for differansekontrakter, og dermed tilrettelegge for sine egne ambisjoner om å være en pålitelig partner. Det er bra at Norge støtter EUs hydrogenbank. Men også nasjonale tiltak vil være viktige, ettersom de europeiske midlene, for eksempel i pilotauksjonen fra EUs hydrogenbank, er svært begrensede,» legger Herbert til.

Om arbeidsgruppen

Norsk-Tysk Handelskammer har opprettet diverse arbeidsgrupper for ulike bransjer. Arbeidsgruppen for hydrogen består i dag av omlag 20 eksperter fra norsk og tysk næringsliv. Den skal være en plattform for å fremme norsk-tysk samarbeid, forbedre forretningsmulighetene for norske og tyske aktører i bransjen og styrke nettverket mellom dem