Den norske regjeringen oppdaterer veikartet for grønn industri

Statsminister Jonas Gahr Støre (i midten), næringsminister Jan Christian Vestre (til venstre) og landbruks- og matminister Geir Pollestad under presentasjonen av nye «Veikart 2.0: Grønt industriløft». Foto: David Tvetene / Nærings- og fiskeridepartementet.

I slutten av september lanserte den norske regjeringen «Veikart 2.0: Grønt industriløft». Det er en oppdatering av det nasjonale planen for grønn omstilling av industrien som først ble presentert i 2022. Planen inneholder blant annet to nye innsatsområder. 

Sammen med statsminister Jonas Gahr Støre presenterte næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad «Veikart 2.0: Grønt industriløft»

Vi skal gjennom den største omstillingen i historien.

Jonas Gahr Støre, Norsk Statsminister

Under fremleggingen av det nye dokumentet snakket Støre om «den største omstillingen i historien»: Veikartet fastsetter kursen for en grønn industrioffensiv som tar sikte på å skape arbeidsplasser over hele landet, øke grønne investeringer, styrke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp på veien mot et lavutslippssamfunn. I 2022 fremla regjeringen den første versjonen av Veikart: Grønt industriløft. Den inneholdt 100 tiltak for å nå disse målene.

96 av de 100 tiltakene er allerede gjennomført eller igangsatt, ifølge de tre ministrene. I versjon 2.0 har de nå annonsert nesten 50 flere tiltak og ytterligere 15 milliarder i støtte til blant annet EksFin, Innovasjon Norge, Nysnø og SIVA.

To nye satsingsområder

I denne sammenheng ble to nye prioritetsområder innført i veikartet, slik at det nå er i alt ni satsingsområder. De nye er: 

  • Solenergi: Norge skal utvikle en lønnsom og raskt voksende solindustri som kan bidra til den grønne omstillingen og spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen av solindustrien i Europa.
  • Produksjonsindustri: Norge skal ha en lønnsom, innovativ, høyeffektiv og bærekraftig produksjonsindustri som leverer produkter av høy kvalitet med lavt klima- og miljøavtrykk til hele verden.

Næringsminister Vestre begrunnet dette blant annet med at produksjonsindustrien og solindustrien er to sektorer hvor norske bedrifter har gode sjanser til å lykkes det i internasjonale markedet.

De tidligere satsingsområdene skal fortsatt være med i veikartet: hydrogen, havvind, batteri, karbonfangst og -lagring, prosessindustri, maritim industri og skog-, tre- og bioøkonomi.

Senest i juni 2023 la den norske regjeringen frem nye tiltak for klimavennlig omstilling av industrien. Disse ble gjort uavhengig av veikartet, blant annet som reaksjon på den amerikanske Inflation Reduction Act (IRA).

Hele Veikart 2.0: Grønt industriløft kan du laste ned her