– Å mestre engelsk forventes av alle søkere, men et andrespråk som tysk øker markedsverdien!

I tider med Google, DeepL og liknende er motivasjonen for å lære tysk dalende. Kompleks grammatikk, et stort ordforråd og en uttale som kan se ulogisk ut, virker avskrekkende på mange unge nordmenn. Dessuten er engelsk i dag fellesspråket på de fleste områder. I English Proficiency Index (EF EPI), verdens største rangering av land og regioner basert på engelskkunnskaper, er Norge rangert som nummer 4 av i alt 111 land og regioner. Dessuten konkurrerer tysk med spansk og fransk som andre fremmedspråk. Siden 2013 har spansk vært førstevalget blant norske elever på videregående trinn. Andelen som velger spansk, har økt jevnt siden 2016. I 2022 lå den på 52 prosent blant elever med 2 fremmedspråk. Andelen som valgte tysk som fremmedspråk falt med 8 prosentpoeng i samme periode, ned til 31 prosent i 2022.

For å motivere flere elever i Norge til å prioritere tysk i utdanningen, avholdes karrieredagen «Gjør karriere med Tyskland» den 17. oktober. Arrangørene er den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, Goethe-Institut i Norge og tysklærerforeningen Tyskforum. YARA International er sponsor for arrangementet som Norsk-Tysk Handelskammer også støtter som samarbeidspartner. Vi har tatt en prat med Michael Lehfeldt, Corporate HESQ i Yara, om hvorfor tyskkunnskaper fortsatt er viktige i arbeidslivet i dag. Michael Lehfeldt bør vite det: Han er tysk og har bodd og jobbet i Norge i over 30 år.

Norsk-Tysk Handelskammer: Når vi ser på dagens situasjon, hvorfor skal norske elever fortsatt lære tysk i dag?

Michael Lehfeldt: Fra et økonomisk perspektiv er svaret relativt åpenbart. Tyskland er Norges viktigste handelspartner, ikke bare i energisektoren, men også innen forskning, kunst og kultur, for å nevne noen områder. Og Tyskland blir stadig viktigere. I YARA ser vi dette helt konkret ved at virksomheten vår i Tyskland vokser.

Fram til andre verdenskrig spilte Tyskland også en viktig rolle for Norge innen utdanning. Mange nordmenn med suksess har tilbrakt hele eller deler av i studietiden Tyskland.

Kristian Birkeland, som utviklet Birkeland-Eyde-prosessen for fremstilling av salpeter og kunstgjødsel sammen med YARAs grunnlegger Sam Eyde, fikk sin utdannelse delvis i Bonn og i Leipzig. Sam Eyde selv studerte bygg- og anleggsvesen i Berlin på slutten av 1800-tallet. Hvis du lærer tysk i Norge, blir du en del av en stor og suksessrik tradisjon.

Norsk-Tysk Handelskammer: Tradisjoner er en ting. Men er tyskkunnskaper faktisk nyttige for karrieren?

Michael Lehfeldt: La oss si det slik: Å mestre engelsk er et grunnleggende krav og forventes av alle søkere, men et andrespråk som tysk øker markedsverdien. I norsk-tyske prosjekter vil tyskkunnskaper forenkle samarbeidet og gi forståelse for tyske perspektiver.

Norsk-Tysk Handelskammer: Har Yara behov for tysktalende søkere? Når trengs denne kompetansen?

Michael Lehfeldt: Vi er på plass på fire ulike steder i Tyskland med nesten 1000 ansatte i alt: Et digital markedsføringssenter i Berlin, landbruksforskning i Dülmen, produksjon av mineralgjødsel i Rostock og produksjon av AdBlue i Brunsbüttel (red.anm.: gir ca. 95 % reduksjon av avgasser/NOx fra dieselbiler). Jeg er ofte i kontakt med kolleger fra disse stedene, og da brukes helst tysk som kommunikasjonsspråk. Hvis kolleger som ikke snakker tysk deltar, bruker vi engelsk.

I tillegg er det stadig behov for nye medarbeidere alle disse stedene, og tysk er i de fleste tilfeller et grunnleggende krav, særling innen produksjon.

Norsk-Tysk Handelskammer: Vil dette behovet fortsatt være der, eller vil DeepL, Google Translate og ChatGTP etter hvert overta oversettelsesarbeidet?

Michael Lehfeldt: Å beherske tysk er en stor fordel i direkte kontakt med tyske kolleger, kunder eller partnere.

Alle disse nye verktøyene, som selvsagt vil overta noen oversettelsesoppgaver, vil aldri kunne erstatte mellommenneskelig kontakt og ‘myke’ ferdigheter som empati eller humor. Det er jeg overbevist om.

For meg personlig er bruken av et levende språk veldig viktig, og det vil det helt sikkert også være i fremtiden.

Norsk-Tysk Handelskammer: Språkkunnskaper er én ting. Hvor viktig er interkulturell kompetanse i en globalisert verden, hvor vi kommer stadig nærmere hverandre gjennom internett, reiser og videosamtaler?

Michael Lehfeldt: Alle land har kulturelle særegenheter som vi bør lære oss dersom vi vil bli bedre kjent med og forstå hverandre. Nettopp dette gjør det så attraktivt å jobbe «globalt». Vi er ikke datamaskiner som utveksler «kald» informasjon, og så tar mer eller mindre rasjonelle, følelsesløse beslutninger. Det handler alltid om å forstå hverandre følelsesmessig, slik at vi kan forstå ulike beslutninger og måter å handle på. Å tilegne seg interkulturell kompetanse er en grunnleggende forutsetning for dette, og det lærer man best gjennom direkte møter og personlig kommunikasjon.

Også Tysk-Norsk Handelskammeret trenger tyske språkferdigheter og interkulturell kompetanse i det daglige arbeidet. Hovedmålet er å støtte våre medlemmer på det tyske og norske markedet, og benytte vår kjennskap til landene, språklige ferdigheter og interkulturell kompetanse til å gi dem fordeler. For medarbeiderne våre betyr det svært varierte oppgaver og en hverdag der ingen dager er like, og hvor den aktuelle politiske og økonomiske utviklingen skaper spennende utfordringer.

Bli med på «Gjør karriere med Tyskland» den 17. oktober der språk- og kulturkompetanse samt karrieremuligheter blir satt på agendaen. Registrer deg på arrangementssiden.