Statens pensjonsfond utland investerer milliardbeløp i tysk eiendom

Statens pensjonsfond bruker flere milliardbeløp på kjøp av eiendommer i utlandet. Et av de viktige markedene for slike investeringer er Tyskland: Bare i 2022 investerer Norges Bank Investment Management over seks milliarder kroner på kjøp av eiendom i Berlin.

Statens pensjonsfond utland investeres i eiendom av høy kvalitet som er sentralt lokalisert i verdensbyer som vil fortsette å spille en nøkkelrolle i verdensøkonomien. Ifølge Norges Bank Investment Mangament kan inntil syv prosent av fondet investeres i unotert eiendom. Eiendomsforvaltningen baserer seg hovedsakelig på kontor- og handelseiendommer og logistikkeiendommer tilknyttet globale distribusjonskjeder. Oljefondet har valgt å konsentrere eiendomsinvesteringene til et begrenset antall globale byer i Europa, USA og Asia. De utvalgte globale byene er blant annet Berlin, London, Paris, New York og Tokyo.

Hva er Statens pensjonsfond utland?

Statens pensjonsfond utland også omtalt som «oljefondet» er en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra Norges olje- og gassressurser. Fondet ble etablert av staten i 1969 etter oppdagelsen av oljefeltet i Nordsjøen. Oljefondet ble opprettet for å skjerme den norske økonomien for svingninger i oljeinntektene og sikre fremtiden i norsk økonomi. Den norske forvaltningen av olje- og gassressursene skiller seg ut på verdensbasis fordi, det er et statlig fond som skal komme til gode for samfunnet og fremtidige generasjoner.

Som navnet på fondet tilsier ble det bestemt at fondet kun skulle investeres i utlandet. Norges inntekter fra oljevirksomheten blir dermed overført til Statens pensjonsfond utland. Disse overførslene utgjør bare under halvparten av hele fondets verdi. Størsteparten tjenes nemlig på viktige investeringer i aksjer, renter, eiendom og infrastruktur for fornybar energi. Dette utgjør at oljefondet er et av verdens største fond. Fondet forvaltes av Norges Bank Investment Management.

Norges Bank Investment Management favoriserer investeringer i byer med sterke juridiske regimer og resultater i økonomisk- og sysselsettingsvekst, iblant dem har Tyskland vært et viktig marked å investere eiendommer i.  Statens pensjonsfond utland hadde inntredelsen på det tyske eiendomsmarkedet allerede i 2012 ved å investere i kontoreiendommer i Berlin og Frankfurt. Investeringer i Berlin, som er hovedstaden i den største europeiske økonomien, passet naturlig inn i fondets eiendomsstrategi. Ifølge Norges Bank Investment Management var den høye kvaliteten på kontoreiendommene i Berlin og Frankfurt og dens sentrale beliggenhet, i god tråd med deres preferanser i sektoren. Dette gjenspeiler seg også i resultatene av den årlige avkastning, hvor Tyskland har vært ledene siden 2012 – 2019. Markedsanalysen til Norges Bank Investment Management beviser at investeringene som er blitt gjort i Tyskland har hatt høyest avkastning på eiendomsnivå sammenlignet med de andre landene som Statens pensjonsfond utland investerer i.    

Large panoramic view of Berlin, Germany

Oljefondets strategi for hovedstaden

Oljefondets strategi for Berlin er hovedsakelig rettet mot kontor- og butikkeiendommer i bydelene City West og den administrative bydelen Mitte. City West er det tidligere sentrum av Vest-Berlin og inkluderer den historiske og mest populære handlegaten Kurfürstendamm. Mitte er det kommersielle og kulturelle sentrum, en rekke av de viktigste institusjonene i Berlin inkludert forbundsdagen er lokalisert i denne bydelen.

Oljefondet bruker milliardbeløp på kjøp av eiendommer i Tyskland. Norges Bank Investment Management investerte sammen med Prologis Group i 11 logistikkeiendommer i Berlin mai 2021. Prologis Group er et børsnotert eiendomsselskap organisert som et eiendomsinvesteringsfond og opererer som en global eier, operatør og utvikler av logistikkeiendom. Statens pensjonsfond utland betalte 108 millioner euro, tilsvarende rundt 1.1 milliarder kroner, for eierandelen på 47 prosent. Eiendommene har et samlet utleierareal på 548 000 kvadratmeter. Ifølge kunngjøringen til oljefondets hjemmeside var eiendommen ikke beheftet med gjeld og ingen finansiering var involvert i transaksjon. Prologis Group kjøpte den resterende eierandelen på 53 prosent og utfører forvaltningen av bygget på vegne av partnerskapet.

Norges Bank Investment Management blir deleier av Sonysenteret i Berlin

I mai 2022 investerte Norges Bank Investment Management 677 millioner euro, tilsvarende rundt 6.7 milliarder kroner, for eierandelen på 50 prosent av Sonysenteret i Berlin. Deleierskapet er den største enkeltinvesteringen til Statens pensjonsfond utland i Berlin. Oxford Properties eier den resterende eierandelen på 50 prosent. Sonysenteret er et kompleks med åtte bygninger som har et samlet areal på 113 000 kvadratmeter, lokalisert på Potsdamer Platz i Berlin. Hele 1.9 milliarder kroner er satt av til restaurering av Sonysenteret. Med omtrent syv milliarder besøkende hvert år, er målet med restaureringen å modernisere kontorarealene og ha flere bærekraftige løsninger. Restaureringen av Sonysenteret forventes å være ferdig innen slutten av 2023.