Stort potensiale for norsk-tysk samarbeid innen klimavennlig industri

Norge står foran store omstillinger i industrien og må gjøre landets energiinfrastruktur rustet for en grønnere fremtid. Dette vil innebære økt fokus på bruk av fornybar energi og hydrogen, utvikling av grønne verdikjeder samt å redusere utslipp. Men hvordan skal dette gjøres? Den 8. november inviterer Norsk-Tysk Handelskammer til seminar for å diskutere mulighetene for økt norsk-tysk samarbeid på veien mot en grønnere industri.

I denne omstillingen vil behovet for fornybar energi øke, og det vil være nødvendig med økt fleksibilitet i energisystemet. Hydrogen produsert helt uten eller med svært lave utslipp vil også være en sentral bidragsyter for å oppnå betydelige utslippskutt i sektorer som industri og transport. 

Regjeringen sitt veikart for utviklingen av grønne næringer, samt den nylig publiserte eksportstrategien for fastlandsindustrien er med å drive frem denne prosessen.

Kristina Schmidt ved Norsk-Tysk Handelskammer, forklarer hvorfor nettopp tyske løsninger kan hjelpe Norge på veien mot en grønnere industri: 

– Ny teknologi vil spille en nøkkelrolle i den planlagte omstillingen i industrien. I Tyskland finnes det flere miljøer der det utvikles innovative løsninger innen for eksempel energistyring, hydrogen og energilagring, og tyske bedrifter besitter kompetanse gjennom hele verdikjeden. Potensialet for fruktbart samarbeid mellom Norge og Tyskland på dette området er med andre ord stort.

I Tyskland finnes det flere miljøer der det utvikles innovative løsninger innen for eksempel energistyring, hydrogen og energilagring, og tyske bedrifter besitter kompetanse gjennom hele verdikjeden. Potensialet for fruktbart samarbeid mellom Norge og Tyskland på dette området er med andre ord stort.

Kristina Schmidt, Norsk-Tysk Handelskammer

Seminar for norske og tyske aktører

For å styrke samarbeidet mellom norske og tyske aktører på området, inviterer Norsk-Tysk Handelskammer til et seminar den 8. november.

Hvilke teknologier er det behov for i moderniseringen av energisystemet og utviklingen av nye grønne industrier i Norge? Hvilke forutsetninger har Norge for utviklingen av en forsyningskjede for hydrogen, og hvordan kan samarbeid med Tyskland bidra?

Under seminaret vil eksperter fra både Norge og Tyskland diskutere disse spørsmålene.

– Blant annet vil Bjørn Ottar Elseth fra H2 Cluster fortelle om utviklingen av en verdikjede for hydrogen i Norge og Lene Mostue fra Energi21 vil vise hvilke energiteknologier som behøves for å etablere nye grønn industri i Norge, forteller Schmidt.

I tillegg vil fem tyske teknologileverandører presentere sine løsninger.

– Vi har fått med oss veldig spennende bedrifter som vil gi et innblikk i sine potensielle bidrag til den grønne fornyelsen av industrien og energiinfrastrukturen.

Bedriftene har satt av to dager, den 9. og 10. november, til møter med norske aktører innen energiinfrastruktur, industri og hydrogen som er interessert i å se på mulighetene for fremtidig samarbeid.

Arrangementet er en del av Exportinitiative Energie, et eksportprogram tilhørende det tyske næringsdepartementet.

Her finner du mer informasjon om arrangementet og påmelding.