Tunnelen til Tyskland

Slik blir innløpet til Femern Bælt-tunnelen i tyske Puttgarden. Visualisering: Femern A/S

Femern Bælt-tunnelen mellom Danmark og Tyskland er under bygging og skal åpne i 2029. Byggeprosjektet vil også ha betydning for handelen mellom Norge og Tyskland.

For togreisende var den såkalte fuglefluktlinjen mellom Danmark og Tyskland en særegen opplevelse: I flere tiår gikk den raskeste jernbaneforbindelsen mellom Hamburg og København via havnene Puttgarden og Rødbyhavn. Der kjørte hele Intercity-toget med passasjerer og bagasje rett inn på fergen, som fraktet det over Fehmarnbelt-stredet mellom de to landene. I desember 2019 var det slutt: Togforbindelsen ble lagt ned, og togene mellom København og Hamburg kjører nå i stedet via Jylland. Fergen frakter fortsatt biler.  

Fehmarnbelt mellom Danmark og Tyskland. Bilde: Wikimedia Commons

Men bruddet på toglinjen skal bare vare i ti år. Innen 2029 skal Femern Bælt-tunnelen stå ferdig og erstatte fergen. Den blir da verdens største og dypeste kombinerte jernbane- og veitunnel. Den omlag 18 kilometer lange tunnelen under havbunnen forkorter kryssingen av Fehmarnbelt fra 45 til rundt 10 minutter. Slik blir reisetiden mellom Hamburg og København/Malmø forkortet fra dagens fem timer til under tre timer.

Kontinentet kommer nærmere

Selskapet bak tunnelen kaller den «en grønn snarvei til Europa», ettersom den vil fjerne en betydelig flaskehals mellom Skandinavia og kontinentet. Og det gjelder ikke bare for passasjertrafikk: Tunnelen vil også medføre store endringer for varetransporten mellom Norden og det europeiske kontinentet. En kortere strekning sparer tid og energi, og gir dermed større lønnsomhet. Godstog kan passerer gjennom tunnelen og frigjøre kapasitet for person- og godstransport på Jyllandlinjen.

Nyttig for Norge

Tunnelen forkorter også reisetiden mellom Norge og Tyskland, og skaper dermed fordeler for begge land, sier Michael Kern, direktør i Norsk-Tysk Handelskammer. «Denne tunnelen knytter ikke bare Danmark og Tyskland sammen, men hele Europa,» uttalte han til representanter fra Stortinget i fjor høst. Han var invitert til dette STRING-arrangementet for å presentere byggeprosjektet ut fra et tysk perspektiv. Norge og Tyskland blir stadig sterkere knyttet sammen økonomisk, og dermed øker også behovet for pålitelige og raske logistikkforbindelser, betonte han. «Den kortere veien gir norske bedrifter muligheten til å nå frem til de økonomisk sterke regionene sør i Tyskland, og omvendt.»

Handelskammerets administrerende direktør, Michael Kern, i Stortinget. Skjermbilde: String/LinkedIn

I Norge tas det nå kraftig til orde for å bygge ut jernbaneinfrastrukturen på Østlandet, slik at man kan dra nytte av potensialet i Fehmarnforbindelsen fra 2029. Den norske transportnæringen viser riktignok til en utredning fra 2023 som viser at Fehmarnbelt-tunnelen vil føre til begrensede fordeler for jernbanen. Men studien viser samtidig at både vei- og togtrafikken vil øke. Jernbanedirektoratet har for lengst konkludert med at dette blir en fremtidig utfordring for sørøst-korridoren.

Støtte fra EU

EU knytter store forhåpninger til den nye tunnelen. Fehmarnbelt-forbindelsen inngår i det såkalte europeiske TEN-T-nettet, som skal rasjonalisere infrastrukturen og gjøre EUs indre marked mer funksjonelt og miljøvennlig. Kostnadene for tunnelprosjektet deles mellom Danmark og Tyskland, mens EU-kommisjonen bidrar med pengestøtte via Connecting Europe Facility-programmet (CEF). Alt for at togreisende snart skal kunne benytte fuglefluktlinjen igjen – men denne gangen under vann.   

Mer informasjon om tunnelen og aktuelle nyheter fra anleggsarbeidet: https://femern.com