Tysk Mittelstand i internasjonalt farvann

Tysk økonomi kjennetegnes av små og mellomstore bedrifter. 99,6 prosent av tyske bedrifter tilhører denne såkalte Mittelstanden. Det gjør også handelskammerets nyeste medlem Dr. E. Horn GmbH & Co. KG – en ledende produsent av målesystemer- og instrumenter til maritim sektor.


I over 100 år har bedriften fra Gätringen i nærheten av Stuttgart produsert display-, overvåkings- og sikkerhetssystemer, som for eksempel detektorer for oljetåke, til kunder over hele verden. Bedriften ønsker å ha egne, kompetente medarbeidere og benytter seg sjelden av eksterne leverandører.

Vellykket forretning i utlandet

Den tyske Mittelstanden er sterkt posisjonert internasjonalt. Rundt 44 prosent av tyske bedrifter bidrar enten direkte eller indirekte til den tyske økonomiens suksess i utlandet.

– Halvparten av våre produkter eksporteres direkte til utlandet. Resten installeres i et vidt spekter av sluttprodukter, noe som fører til at disse tas i bruk både i og utenfor Tyskland. Vår bedrift har vært representert i Norge i flere år, men i 2019 ønsker vi å utvide vår eksport til Norge samt utvikle markedet videre, forteller salgssjef hos Dr. E. Horn GmbH & Co. KG, Elmar Hamm,

Messedeltakelse er et must

Ifølge undersøkelsen AUMA-Messetrend 2019 var 43 prosent av de spurte bedriftene representert med en stand på messe i utlandet de siste to årene. 42 prosent planlegger å delta på aktiviteter i utlandet i 2019/2020. Det gjør også Horn, som pleier kontakten med internasjonale kunder gjennom messedeltakelse.

– Vi er representert på de viktigste skipsfartmessene i våre hovedmarkeder. I Norge har vi i mange år deltatt på Nor-Shipping, hvor vi presenterer våre produkter samt bygger videre på viktige internasjonale handelsrelasjoner. Nor-Shipping er spesielt interessant for oss – her treffer vi både stamkunder og potensielle kunder fra flere forskjellige nasjoner, sier Hamm.

Norsk-Tysk Handelskammer er ansvarlig for organiseringen av den tyske fellespaviljongen på årets Nor-Shipping. Med sine 27 utstillere er den tyske paviljongen den tredje største av i alt 20 nasjonale paviljonger på den ledende messen for maritim sektor og havnæringene.

Mittelstand 4.0 – oppdag og utnytt potensialet

I likhet med industrigigantene, må også små og mellomstore bedrifter henge med i utviklingen. De scorer ganske høyt med hensyn til innovative aktiviteter sammenliknet med resten av EU – muligens fordi de investerer stadig mer i digitalisering. I 2014 introduserte nesten halvparten en prosess- eller produktinnovasjon på markedet.


Vårt mål er å forbedre måleteknikk litt hver dag. Derfor investerer vi uforholdsmessig mye i videre- og nyutviklingen av vårt produktsortiment. Vi tilpasser det til 4.0-standarder og kobler det sammen med dataevalueringssystemer, forteller Hamm.