Tysk Mittelstand i internasjonalt farvann

Tysk Norsk bokmål

Tysk økonomi kjennetegnes av små og mellomstore bedrifter. 99,6 prosent av tyske bedrifter tilhører denne såkalte Mittelstanden. Det gjør også handelskammerets nyeste medlem Dr. E. Horn GmbH & Co. KG – en ledende produsent av målesystemer- og instrumenter til maritim sektor.


I over 100 år har bedriften fra Gätringen i nærheten av Stuttgart produsert display-, overvåkings- og sikkerhetssystemer, som for eksempel detektorer for oljetåke, til kunder over hele verden. Bedriften ønsker å ha egne, kompetente medarbeidere og benytter seg sjelden av eksterne leverandører.

Vellykket forretning i utlandet

Den tyske Mittelstanden er sterkt posisjonert internasjonalt. Rundt 44 prosent av tyske bedrifter bidrar enten direkte eller indirekte til den tyske økonomiens suksess i utlandet.

– Halvparten av våre produkter eksporteres direkte til utlandet. Resten installeres i et vidt spekter av sluttprodukter, noe som fører til at disse tas i bruk både i og utenfor Tyskland. Vår bedrift har vært representert i Norge i flere år, men i 2019 ønsker vi å utvide vår eksport til Norge samt utvikle markedet videre, forteller salgssjef hos Dr. E. Horn GmbH & Co. KG, Elmar Hamm,

Messedeltakelse er et must

Ifølge undersøkelsen AUMA-Messetrend 2019 var 43 prosent av de spurte bedriftene representert med en stand på messe i utlandet de siste to årene. 42 prosent planlegger å delta på aktiviteter i utlandet i 2019/2020. Det gjør også Horn, som pleier kontakten med internasjonale kunder gjennom messedeltakelse.

– Vi er representert på de viktigste skipsfartmessene i våre hovedmarkeder. I Norge har vi i mange år deltatt på Nor-Shipping, hvor vi presenterer våre produkter samt bygger videre på viktige internasjonale handelsrelasjoner. Nor-Shipping er spesielt interessant for oss – her treffer vi både stamkunder og potensielle kunder fra flere forskjellige nasjoner, sier Hamm.

Norsk-Tysk Handelskammer er ansvarlig for organiseringen av den tyske fellespaviljongen på årets Nor-Shipping. Med sine 27 utstillere er den tyske paviljongen den tredje største av i alt 20 nasjonale paviljonger på den ledende messen for maritim sektor og havnæringene.

Mittelstand 4.0 – oppdag og utnytt potensialet

I likhet med industrigigantene, må også små og mellomstore bedrifter henge med i utviklingen. De scorer ganske høyt med hensyn til innovative aktiviteter sammenliknet med resten av EU – muligens fordi de investerer stadig mer i digitalisering. I 2014 introduserte nesten halvparten en prosess- eller produktinnovasjon på markedet.


Vårt mål er å forbedre måleteknikk litt hver dag. Derfor investerer vi uforholdsmessig mye i videre- og nyutviklingen av vårt produktsortiment. Vi tilpasser det til 4.0-standarder og kobler det sammen med dataevalueringssystemer, forteller Hamm.