PNC ANS, Hæhre og Bane NOR har signert milliardkontrakt

PNC ANS og Hæhre har undertegnet kontrakt med Bane NOR for bygging av nytt dobbeltspor på InterCity-strekningen mellom Eidsvoll og Langset. Kontrakten har en verdi på 2,2 milliarder kroner og blir viktig for den videre utviklingen av InterCity på Østlandet.

30. april ble arbeidsfellesskapet bestående av det norske entreprenørselskapet Hæhre og PNC ANS, datterselskap av det østerrikske entreprenørselskapet Porr, tildelt kontrakt for byggingen av det nye dobbeltsporet på InterCity-strekningen mellom Eidsvoll og Langset. Dobbeltsporet skal stå ferdig til høsten 2023 og blir en viktig brikke i den videre InterCity-utviklingen på Østlandet.

– I dag er vi rundt 65 mennesker som jobber med prosjektet. Det er en glede å få signert denne kontrakten, og nå gleder vi oss til å samarbeide med enda flere, sier Bane NORs prosjektsjef for strekningen Venjar-Langset, Rønnaug Resset.

Reduserer reisetiden

Oppdraget som er tildelt PNC ANS og Hæhre innebærer bygging av det 4,5 kilometer lange dobbeltsporet, en kort tunnel, tre kortere broer samt jernbanebroen i Minnevika. Denne broen kommer til å ha en lengde på hele 836 meter, noe som vil gjøre den til Norges lengste jernbanebro.

Den ni kilometer lange strekningen mellom Venjar og Eidsvold nord er allerede påbegynt av NCC Norge AS og deler av denne vil allerede kunne tas i bruk høsten 2022. Den planlagte utbyggingen av dobbeltspor til Åkersvika i nærheten av Hamar vil redusere reisetiden mellom Hamar og Oslo med 55 minutter. Hele strekningen skal stå ferdig i 2026.

Godt samarbeid

PNC ANS og Hæhre har vært gjennom både prekvalifisering og forhandlinger med Bane NOR før kontrakten ble inngått, og Bane NOR sier i en pressemelding at de er fornøyde med resultatet.

– Ved første gangs utlysning oppnådde vi ikke tilstrekkelig konkurranse, men vi er godt fornøyd med responsen i markedet etter at oppdraget ble lyst ut på nytt. Vi fikk med oss tre solide entreprenører videre og har hatt et godt samarbeid med tilbyderne underveis i prosessen, sier Resset.